Helsingin on kyettävä parempaan lasten ja nuorten auttamiseksi

Ajankohtaista

Pelastakaa Lapset ry on tehnyt raportin lasten ja nuorten kokemasta ahdistuksesta koronavuonna. Lähes puolet kyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista koki henkisen hyvinvointinsa huonontuneen kuluneen vuoden aikana.

Koronapandemia on koetellut vakavasti lasten ja nuorten hyvinvointia.

Tästä syystä hallitus haluaa toimillaan varmistaa sen, että tukea ja apua on saatavilla. Hallitus on suunnannut lisäresursseja kunnille, jotta tukea lapsille ja nuorille voidaan varmistaa ajoissa.

Helsingissä yli kuukausi sitten lautakunta teki esityksen yli 17 miljoonan euron kohdentamisesta lasten ja nuorten tueksi kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Pormestari Vapaavuori ei ole vieläkään tuonut asiaa kaupunginhallitukseen ja valtuustoon, joten lisäresurssi ei ehdi keväällä avuksi. Koronan jälkihoidossa ei pidä viivytellä. Lapsi ei voi odottaa.

Käytin tästä puheenvuoron valtuustossa monien muiden demarivaltuutettujen kanssa.  

Liian moni lapsi ja nuori on jäänyt ongelmineen yksin.

Yli puolet vastaajista kertoi etäopiskelun heikentäneen opinnoissa pärjäämistä. Puutteellinen työskentelyrauha kotona oli yksi syy koulumenestyksen heikentymiseen. Moni jäi vaille riittävää opettajan tai kotiväen tukea. Matalatuloisten perheiden lapset kertoivat jäävänsä kotona ilman tukea yli kaksi kertaa useammin kuin hyvätuloisten perheiden lapset.

Lapset ja nuoret kantavat huolta myös toimeentulosta. Huoli perheen elannosta kuormitti erityisesti pienituloisten perheiden lapsia. Heistä yli puolet kertoi murehtivansa perheen toimeentuloa.

Helsingin on kyettävä parempaan.