Kohtuuhintainen koti kaikille

Kohtuuhintainen asuminen kuuluu kaikille

Asumisen helpottaminen tukee työllisyyttä

13.1.2015

Metropolialue on Suomen talouden kasvuveturi myös tulevaisuudessa. Alueen asukasmäärä lisääntyy kun ihmiset muuttamat muualta Suomesta ja ulkomailta metropolialueella.

Asuntojen kysyntä on ylittänyt tarjonnan vuosikymmeniä Helsingin seudulla, mikä on nostanut asuntojen hintoja nopeammin kuin mitä yleinen hintataso on noussut.

Kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus on tärkeää työvoiman liikkuvuuden ja ihmisten elinolosuhteiden kannalta. Erityisen tärkeää ovat toimivat vuokra-asuntomarkkinat. Helsingin seudulla korkeat asuntojen vuokrat kuitenkin heikentävät työvoiman liikkumista työn perässä.

 

Kohtuuhintainen koti kaikille

Asumisen kalleus on Helsingin seudun ongelma. Asumismenot haukkaavat liian suuren osan ihmisten tuloista.

Kohtuullisen asumisen turvaaminen on elämisen edellytys ja meidän kaikkien perusoikeus. Tarvitsemme Helsinkiin lisää yhteiskunnan tukemia kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja sekä asumisoikeusasuntoja. Myös asunnottomuuden poistamiseen tähtääviä toimia on jatkettava.

Ihmisille on oltava tarjolla heidän tarpeisiinsa soveltuvia koteja.  Asumiseen ei pitäisi käyttää enemmän kuin 25 % käytettävissä olevista tuloistamme. Helsingin kaupungin ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen vuokra-asuntotuotantoa pitäisi lisätä merkittävästi, jotta tarvetta vastaava määrä asuntoja saadaan rakennettua.

Helsingin seudulla on jatkettava valtion ja seudun kuntien yhteistyötä riittävän asuntotuotannon saamiseksi. Valtion ja kuntien on oltava aktiivisesti mukana kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannossa ja sitouduttava luovuttamaan tontteja aravahintaan niin kunnille ja kuin voittoa tavoittelemattomille yhteisöille.

Nuorille lapsiperheille asuminen on kallista Helsingissä ja täällä tarvitaan myös kohtuuhintaisia omistusasuntoja perheiden tarpeisiin.

 

Ikäihmisten asuminen kuntoon

Helsingissä ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti. Uudenlaiset asumisvaihtoehdot kiinnostavat ikäihmisiä.

Ikääntyvien ihmisten on voitava asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotona asuminen edellyttää asunnon ja asumisympäristön riittävää esteettömyyttä, mutta myös tukipalvelujen, kuten kotipalvelujen ja vapaaehtoisen omaishoidon järjestämistä.

Jotta voimme taata jokaiselle ikäihmiselle hänen tarvettaan vastaavan turvallisen ja kohtuuhintaisen asunnon meidän pitää kaksinkertaistaa ikäihmisille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen ja palveluasuntojen rakentamisen määrä.

Tarvetta on myös uusista asumisratkaisuista ikäihmisille, joissa voidaan yhdistää kohtuulliset asumiskustannukset ja ikäihmisten oma sijoitus asumiseen. Ikäihmiset tarvitsevat monimuotoisia asumistapoja: lisää ikäihmisille tarkoitettuja asumisoikeusasuntoja ja omistusoikeusasuntoja sekä vuokra-asuntoja.

 

Viihtyisät asuinalueet kaikille

Asuinalueiden tulee olla viihtyisiä ja turvallisia sekä monipuolisia asukas- ja asuntorakenteeltaan. Eri kaupunginosien onnistunut kehittäminen ehkäisee alueiden eriytymiskehitystä ja samalla auttaa säilyttämään asuinalueen maineen ja asuntojen arvon. Viihtyisyys lisää asumismukavuutta.

Yhteiskunnan korjauksiin suunnatut tuet tulisi osoittaa ensisijassa esikaupunkien ja lähiöiden kehittämiseen ja korjaamiseen. Korjauksilla pitää pyrkiä asumisviihtyvyyden ja esteettömyyden sekä talojen energiatehokkuuden parantamiseen.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on hyvä asuntopoliittinen keino suurissa kasvukeskuksissa. Tiivis kaupunkirakenne on tehokas ja innostava sekä mahdollistaa monipuolisen palvelutarjonnan ja toimivat joukkoliikenneyhteydet.

Kulkuyhteyksien varmistaminen on asuntotuotannon kannalta keskeistä ja liittyy erityisesti työvoiman liikkuvuuteen. Kulkuyhteyksien (liikenneväylien ja joukkoliikenneyhteyksien) edistämisessä valtion rooli on keskeinen. Valtion pitäisi osallistua nykyistä isommalla osuudella pääkaupunkiseudun isoihin hankkeisiin, jotta kaavoittaminen nopeutuu.

Tuula Haatainen