Koulutuksella toivoa tulevaisuuteen

Nyt valmistuvat nuoret haluavat opiskelemaan ja heille on turvattava siihen sujuva väylä. Meillä ei ole varaa hukata nuoria korkeakoulujen porteille odottelemaan sisäänpääsyä. Nuorten on päästävä opiskelemaan ja väylästä on tehtävä entistä sujuvampi.

Tavoite nostaa koulutustasoa on välttämätön ja siksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin on voitava päästä nopeammin ensimmäistä tutkintoaan suorittavien. Lisäaloituspaikat kuitenkin tarvitsevat lisärahoitusta, muutoin koulutuksen laatu heikkenee.

Osaaminen on Suomen suurin tulevaisuuden tekijä ja tarvitsemme kipeästi osaavaa työvoimaa uusille kasvaville aloille ja eläkkeelle siirtyvien tilalle. SDP julkisti eilen kasvupaketin, johon ensikertalaisten määrän lisääminen korkeakoulutuksessa sisältyy.

Kasvupaketissa esitetään myös muun muassa ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistusta, jossa jaettaisiin rahoitus nuorten ja perusasteen varassa oleville sekä jatkuvaan oppimiseen. Tavoitteena on oltava selkeä ja läpinäkyvä rahoitusjärjestelmä.

Jatkuvaan oppimiseen tarvitaan uusia mahdollisuuksia, jotta ihmisten osaaminen pysyy jatkuvasti muuttuvan työelämän mukana.

Hallituksen suuri virhe oli myös lakkauttaa aikuisväestön keskeinen koulutusväylä, aikuiskoulutustuki, ilman tarkkaa tietoa tilalle tulevasta korvaavasta järjestelmästä. Sen sijaan olisi pitänyt tukimuotoa kehittää palvelemaan paremmin työvoimapula-aloja sekä tuottamaan osaamista, jota kipeästi tarvitaan myös teollisuudessa digi- ja vihreän siirtymän varmistamiseksi.

Koulutustason nostamiseksi tarvitaan uudistuksia. Suomi nousee vain osaamisen ja työn kautta.  

Kommentit

Jätä kommentti