Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen: Sote-palveluiden ideologinen yksityistäminen ei kannata

Ajankohtaista

– Hallituksen ajama sosiaali- ja terveyspalveluiden ideologinen yksityistäminen ei tuota säästöjä vaan pidemmällä aikavälillä kasvattaa menoja, toteaa SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen. Haatainen puhui sote-uudistuksesta Forssan työväentalolla keskiviikkona 10.8.

Palveluiden pilkkominen yksityisten tuotettavaksi kannustaa entistä voimakkaampaan osaoptimointiin. Näin saavutettuja tuottoja ei saada palautettua yhteiseen kassaan, vaan se jää terveysyrityksien omistajille. Ihmiset eivät ole maksaneet veroja, jotta hallitus voisi kierrättää ne yksityisten yritysten voittoihin, Haatainen toteaa.

– Yksityistämisen kautta muodostuva ansaintalogiikka sopii erittäin huonosti myös moniin sosiaalipuolen palveluihin. Erityisesti siellä joudutaan usein puuttumaan perheiden tai ihmisten itsemääräämisoikeuteen, jotta heitä voidaan sosiaalisin toimin suojella. Tässä ei ole kysymys palveluntarjoajan ja asiakkaan, vaan sosiaalityön ja kansalaisen suhteesta.

Haatainen korostaa, että integraation logiikan ydin on ennaltaehkäisyn kannattavuus siksi, että se tuottaa inhimillisiä ja taloudellisia säästöjä vähentäessään kalliiden erityistason palveluiden tarvetta. Kun jokainen palveluketjun osa on muista irrallaan, ei sille synny kannustinta toimia integraation logiikan mukaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on uudistuksessa jäämässä kuntaan. Sen saaminen sujuvaan yhteistyöhön lukuisten yksityisten palveluntuottajien kanssa tulee olemaan mahdoton tehtävä. Jos palvelut olisivat kaikki julkisella pohjalla, keskustelisivat eri toiminnot keskenään helpommin.

– Esimerkiksi täällä Forssassa on jo 15 vuoden ajan kehitetty muulle Suomelle esikuvanakin toiminutta Forssan mallia, jossa on panostettu perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erityistason palveluiden integraatioon. Hallituksella ei ole muita kuin ideologisia syitä vaatia kansalaisten arvostaman palveluketjun pilkkomista yksityisille markkinoille kilpailtavaksi, Haatainen summaa.

Lisätiedot:

Tuula Haatainen (Sd.)
tuula.haatainen@eduskunta.fi
p. +358 40 334 5813

Kansanedustaja Haatainen on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja. Hän on toiminut opetus- sekä sosiaali- ja terveysministerinä hallituskaudella 2003-07.