Pienten ja keskisuurten yritysten kautta työpaikkoja

Ajankohtaista

taikina

YK:n onnellisuuden päivänä 20.3.2015

Tapasin tänään kaksi elämänsä työn pienyrittäjänä tehnyttä naista. Toinen kertoi tehneensä kahdessa paikassa työtä, kun yhden kioskin pyörittämisellä ei pystynyt elämään. Toinen naisista oli toiminut pienyrittäjänä ravintola-alalla. Työpivät venyvät pitkiksi, jopa 17 tuntiin, työtä tehtävä 7 päivänä viikossa. Nyt toinen on päässyt eläkkeelle sairauksiensa vuoksi, jotka ovat seurausta raskaasta fyysisestä työstä. Toinen odottaa eläkkeelle pääsyä, yritys on vuosikymmenten työn jälkeen lopetettu. Kuusikymppistä naista ei kukaan ota työhön.

Nämä naiset eivät odota pään silittämistä, vaan konkreettisia tekoja pienyrittäjien aseman parantamiseksi. Siksi tarvitaan päätöksiä, joilla voidaan edistää pienten ja keskisuurten yrityksten työllistämisen edellytyksiä. Myös yrittäjille suunnattuja tiloja esimerkiksi palvleualoille voisi kaupunki aktiivisesti suunnata. Asuinalueiden elävöittämiseksi tarvitaan myös yrittäjiä, tätä kapunki voisi toimillaan edistää.

Palvelualojen, kaupan ja rakentamisen kasvun edellytyksiä ovat riittävä kotimainen kysyntä, markkinoiden syntyminen, joustavat lupakäytännöt ja toimiva kilpailu. Vienti tuo tuloja, joiden varassa kotimarkkinat voivat kasvaa ja kehittyä erityisesti palvelualoilla. Palvelualoille on laadittava kasvu- ja työllisyysohjelma. Luovien alojen, mukaan lukien media-ala, kasvumahdollisuuksien tukemiseksi pitää laatia konkreettinen toimenpideohjelma.

Suuri osa uusista työpaikoista tulee syntymään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pienten yritysten toimintaedellytyksiä voidaan tukea muun muassa ALV-alarajaa nostamalla sekä vahvistamalla yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaalista turvallisuutta. Oleellista on vähentää yrittämisen aloittamiseen liittyvää riskin kokemusta. Luottamus yhteisiin turvajärjestelmiin vähentää kynnystä aloittaa oma yritystoiminta.

Tuula Haatainen