Reiluja työmarkkinoita rakennetaan myös EU:ssa

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on aina ollut kyky sopia – niin työmarkkinoilla kuin työmarkkinaosapuolten ja hallituksen kolmikantaisessa yhteistyössä. Viime vuosien kriiseissäkin olemme tehneet hyvää kolmikantaista yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kesken. Epävarmassa maailmassa keskinäinen luottamus ja sopimusyhteiskunta luovat edellytyksiä reagoida muutoksiin ja haasteisiin. Siksi niitä on syytä vaalia.

Reilu sopiminen työmarkkinoilla ja kolmikantainen valmistelu ovat asioita, joita myös EU:ssa halutaan edistää, ja ne ovatkin keskeisiä tapoja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Hyväksyimme maanantaina työllisyys- ja sosiaaliasioiden neuvostossa suosituksen työmarkkinavuoropuhelun edistämisestä kansallisella tasolla. Työehtosopimusten asemaa on jo aiemmin vahvistettu myös EU:n minimipalkkadirektiivin yhteydessä.

Tavoitteena on edistää järjestöjen välistä ja kolmikantaista työmarkkinavuoropuhelua sekä työehtosopimustoimintaa. Suosituksen mukaan jäsenmaiden tulee työmarkkinavuoropuhelun edellytyksiä kunnioittamalla järjestäytymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluja koskevia perusoikeuksia. Tämä tarkoittaa vahvojen, riippumattomien ammattiliittojen sekä työnantajajärjestöjen edistämistä. Lisäksi halutaan varmistaa, että jäsenmaat kuulevat työmarkkinaosapuolten näkemyksiä työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä myös talous- ja muun politiikan valmistelussa.

EU:ssa halutaan tukea myös työehtosopimustoimintaa. TESsien kattavuutta tulisi edistää ja edistää tehokasta työehtosopimustoimintaa myös uusissa työn teon muodoissa ja epätyypillisessä työssä.

Euroopassa reilu sopiminen, kolmikantainen valmistelu ja työehtosopimukset nähdään sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja paremman tulevaisuuden rakennuspalikoina. Toivon todella, ettei tuleva hallitus lähde uimaan vastavirtaan.

Kommentit

Jätä kommentti