Suomi jämähtämässä jälkeen tasa-arvossa

Ajankohtaista

Pienten lasten päiväkotihoito on Suomessa muita Pohjoismaita harvinaisempaa

Pohjoismaisten tilastotietojen mukaan pienten lasten päiväkotihoito on Suomessa huomattavasti harvinaisempaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Vuonna 2014 noin 41 prosenttia 1–2-vuotiaista suomalaislapsista oli päivähoidossa. Muissa Pohjoismaissa osuus vaihteli 70–89 prosentin välillä. Suomessa kotihoidon tuen käyttö on vastaavasti laajempaa kuin muissa Pohjoismaissa.

Suomessa isien osuus korvatuista vanhempainpäivärahoista on pieni (8,3 %), mutta osuus on kasvanut 2000-luvun aikana 4,1 prosenttiyksikköä. Vastaava isien osuus oli Pohjoismaista korkein Islannissa, 29,4 prosenttia. Ruotsissa osuus oli 25,8 prosenttia ja Norjassa 22,5 prosenttia. Tiedot perustuvat pohjoismaisen sosiaalitilastokomitean Nososkon julkaisuun Social Protection in the Nordic Countries 2013/2014.

Suomessa pitäisi miettiä uusia keinoja, miten isiä voidaan kannustaa jakamaan hoitovapaat. Uusien avauksien sijaan hallitus päätti leikata vanhempainpäivärahojen korotetun osuuden. Korotetulla vanhempainrahalla on kannustettu isiä jäämään vanhempainvapaalle. Olin itse sosiaali- ja terveysministerinä ajamassa mm. tätä läpi lainsäädäntöön ja lopulta työmarkkinajärjestöt hyväksyivät ratkaisun. Äitiys- ja vanhempainrahakorotusten myötä saatiin myös palvelualojen työehtosopimuksiin palkalliset äitiyslomat, joita kaikissa työehtosopimuksissa ei vielä ollut.

Kokonaisuudessaan suomalainen järjestelmä ei vielä riittävästi tue vanhemmuuden jakamista. Tasa-arvon suhteen olemme jämähtämässä pahasti paikoillemme.

Hallitusohjelmassa ei ole juuri sanaakaan konkreettisista toimista, joilla voitaisiin vanhemmuuden jakamista kannustaa sekä auttaa naisten uralla etenemistä. Tiedossa on vain kiristyksiä ja leikkauksia pakkolakien muodossa. Pakkolait kohdistuvat kovimmin naisvaltaisille aloille.