Tehostusta opioidiriippuvuuden hoitoon

Ajankohtaista

Lähden ensi viikolla Brysseliin EU:n C-hepatiittikonferenssiin. Konferenssissa mietitään mm. sitä, miksi ja millä strategioilla tämä tauti saataisiin kokonaan hävitettyä Euroopasta. Suomessahan on tällä hetkellä noin 26 000 HCV-positiivista henkilöä, ja määrä kasvaa vuosittain noin tuhannella tapauksella. Hoitamattomana tämä virus aiheuttaa vakavia sairauksia, joiden hoito puolestaan aiheuttaa yhteiskunnalle mittavia kustannuksia.

C-hepatiitti leviää erityisesti pistovälineiden yhteiskäytössä. Siksi opioidiriippuvaisten hoidon parantamisen täytyy olla keinovalikoimassa, kun tautia pyritään pysäyttämään. Jätinkin eduskunnassa hiljattain kirjallisen kysymyksen opioidikorvaushoidon turvaamisesta. Vastauksessaan ministeri Rehula toteaa, että STM ja THL ovat vastikään keränneet uutta tietoa korvaushoidon ja kuntoutuksen toteutumisesta, jotta hoitoa voidaan kehittää. Lisäksi Käypä hoito -suositusten toimitukselle on tehty ehdotus Huumeongelmaisen käypä hoito -suosituksen täydentämiseksi erillisellä opioidikorvaushoitoa koskevalla osiolla.

Tämä on hyvä alku, joskaan se ei vielä takaa, että suurista alueellisista eroista hoitoon pääsyssä ja hoidon laadussa päästäisiin eroon. Tällä hetkellä monen opioidiriippuvaisen kuntoutusmahdollisuudet jäävät hyödyntämättä. Sote-uudistuksen myötä on varmistettava myös näille potilaille kustannustehokas hoito.