Turvataan nuorten ensiaskeleet työelämässä

Kesätyönhaut on parhaillaan käynnissä. Kesätyöt ovat tärkeä ensiaskel työelämään – tarjolla on vastuuta, työkokemusta ja palkan myötä taloudellista itsenäisyyttä. Itsekin olen hankkinut ensimmäiset kesätyöpalkkani 15-vuotiaana mansikkatilalla poimijana. 

Kokemukset ensimmäisistä työpaikoista ovat olennaisia siinä, millainen kuva nuorelle työelämästä muodostuu. Jos kohdalle osuu epäreilua tai epäasiallista kohtelua, voi sillä olla pitkäkantoisia vaikutuksia työuran kannalta.

Nuoret ovat työmarkkinoilla haavoittuvassa asemassa, kun työuraa on takana vasta vähän eikä tietoa omista oikeuksista välttämättä vielä ole karttunut. Viime vuosina esiin on noussut järkyttäviä tapauksia nuorten työntekijöiden kohtelusta ja työoloista esimerkiksi kahviloissa ja ravintoloissa. Palvelualojen ammattiliitto PAMin mukaan niin julkisuudessa kuin liittoon tulleissa yhteydenotoissa toistuvat samat epäkohdat työoloissa: taukoja ei ole mahdollista pitää, yksintyöskentely ja jatkuva kiivastahtinen työ syövät voimavaroja, työhön perehdytyksessä on puutteita ja omia oikeuksia ei uskalla ottaa työpaikalla puheeksi. PAMin toteuttaman kyselyn mukaan yli puolet palvelualojen työntekijöistä kokee väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Vielä useampi kokee seksuaalista häirintää. Tukalin tilanne on nuorilla ja ravintola-alan työntekijöillä. Viiden vuoden takaiseen verrattuna tilanne näyttää heikenneen.

Nuorten ja muiden haavoittuvaisessa asemassa olevien työntekijöiden aseman turvaamiseksi työmarkkinoiden laiminlyönteihin on tartuttava nykyistä tarmokkaammin. Liitoille on säädettävä kanneoikeus, jolloin liitto voisi nostaa kanteen oikeudessa työntekijän puolesta. Tämä olisi erityisen tärkeää tilanteessa, jolloin työntekijä itse ei voi tai uskalla nostaa kannetta itse. Rikoslainsäädäntöä on tarkistettava, jotta hyväksikäytöstä ja alipalkkauksesta saadaan asianmukaiset rangaistukset ja uhrit saavat oikeutta. Luottamusmiesten asemaa ja oikeuksia on vahvistettava lainsäädännössä, jotta epäkohtia työpaikoilla pystyttäisiin selvittämään mahdollisimman ripeästi. Myös työsuojelun resursseja tulee vahvistaa.

Vahvistamalla työelämän oikeudenmukaisuutta voimme turvata myös nuorten ensiaskeleita työelämässä ja siten pohjustaa pitkää ja antoisaa työuraa valitsemallaan polulla.

Kommentit

Jätä kommentti