Tuula Haatainen: Hallituksen tuotava keinoja pk-yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle

Ajankohtaista

SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen odottaa hallitukselta toimenpiteitä pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi, jotta niiden työllistämisedellytykset vahvistuisivat. Haatainen puhui yritysten tilanteesta tänä aamuna Koillis-Helsingin Yrittäjien tilaisuudessa Malmilla.

– Yhteiskuntasopimus on hyvä perusta, jolle hallitus voi nyt rakentaa. Työmarkkinajärjestöjen tekemä sopimus luo ennustettavuutta ja kestävämpää tulevaisuudenkuvaa talouteen. Tämä palvelee myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä, Haatainen toteaa.

Sopimuksen mukaan työaikaa pidennetään ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja siirretään palkansaajien maksettavaksi. Erityisen vastuullisen taakan ottavat kantaakseen julkisen sektorin työntekijät, joiden lomarahoja leikataan lähes kolmanneksella.

– Jatko vaatii sitoutumista muiltakin tahoilta. Suuryritysten johdon olisi nyt hyvä pitää osingonjaot pieninä ja keskittyä investoimaan uuden työn luomiseen, osaamiseen ja tutkimus- ja tuotekehittelyyn.

Hallitukselta Haatainen odottaa toimenpiteitä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten työllistämisedellytysten ja kansainvälistymisen parantamiseksi.

– Varsinkin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on paljon pk-yrityksiä, joilla on kasvuhalukkuutta ja viennin edellytyksiä. Tuoreen pk-barometrin mukaan myös näiden yritysten omat näkemykset lähiajan suhdanteista ovat parantuneet. Hallitukselta on kuitenkin puuttunut ote siihen, miten tämä potentiaali saataisiin käyttöön.

– Pienyritykset tarvitsisivat tukea esimerkiksi rahoituksen saamiseen, vientiä tukevaan verkostoitumiseen sekä työntekijöiden palkkaamiseen. Näihin SDP on tarjonnut välineitä omassa yrittäjäpaketissaan viime syksynä. Hallituksen olisi korkea aika tarttua toimeen yrittäjien arjen helpottamiseksi.