Tuula Haatainen: Omaishoitoon panostamista jatkettava

Ajankohtaista

SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen on tyytyväinen omaishoitolakiin tehtäviin parannuksiin. Valiokunta hyväksyi tänään mietinnön hallituksen esityksestä, joka parantaa omaishoitajien mahdollisuutta pitää vapaapäiviä ja saada valmennusta ja koulutusta. Työtä omaishoidon eteen jää kuitenkin vielä tehtäväksi.

– Omaishoitajien aseman parantaminen on ollut SDP:n tavoitteena. On hienoa, että myös hallitus on päättänyt panostaa omaishoitoon. Suuri osa omaishoitajista hoitaa ikääntynyttä puolisoaan, ja arkielämästä tiedämme, että näissä tilanteissa ihminen on vaarassa uupua. Siksi on tärkeää, että vapaajärjestelmät tuovat helpotusta arkeen ja että näitä vapaita myös käytetään, Haatainen toteaa.

Haatainen kritisoi hallitusta kuitenkin puutteellisesta valmistelusta.

– Eduskuntaan tuotiin jälleen hallituksen toimesta esitys, jossa lapsivaikutusten arviointia ei ollut tehty. Suomessa on 7000 alle 18-vuotiasta lasta, joita hoidetaan omaishoidon tuella. Kaikki päätökset, mitä lasten hoivaan liittyen tehdään, tulisi tehdä lapsen edun mukaisesti. Tätä arviointia ei saisi missään nimessä jättää tekemättä, Haatainen huomauttaa.

Omaishoito tulee laitoshoitoa halvemmaksi ja säästää siten kuntien kustannuksia. Haatainen korostaa, että omaishoito ei saa kuitenkaan olla ainoa hoitomuoto.

– Omaishoidon on oltava aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Hoivaa tarvitsevalla ihmisellä tulee olla mahdollisuus tarvittaessa myös esimerkiksi palveluasumiseen, Haatainen sanoo.

– Hallituksen tulisi myös edelleen panostaa siihen, että omaishoidon määrittelyyn saataisiin koko maahan yhtenäiset kriteerit. Tällä hetkellä omaishoitajat ovat asuinpaikastaan riippuen eriarvoisessa asemassa, ja moni jää kokonaan ilman tukea ja vapaita. Tässä on vielä paljon työtä tehtävänä.