Työvoimapulaan tarvitaan asennemuutosta

Suomea haastaa nyt valtava työvoimapula. Vaikka maassamme on myös työttömiä työnhakijoita, työsuhteita on jäänyt syntymättä. Tämä on kestämätöntä. Mikään taho ei voi yksin ratkaista kohtaanto-ongelmaa. Siihen tarvitaan julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin panosta ja asennemuutosta. Haastan osaajapulan kanssa kamppailevia yrityksiä pohtimaan tarkasti, miten esteitä voi purkaa ratkaisukeskeisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keskiviikkona lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteensa, jonka mukaan työllisyyden kasvu hidastuu hieman Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten vuoksi.

Olemme hallituksessa edistäneet merkittäviä toimia, jotka vahvistavat työllisyyden kasvua ja työllisyys onkin nyt historiallisen korkeissa lukemissa.

Väestön ikääntyessä kärsimme työvoiman saatavuusongelmista ja siitä ettei työ ja työntekijä kohtaa.

Kriisien keskellä myös mielenterveysongelmat ovat kasvaneet ja yhä useamman työssäjaksaminen on koetuksella. Hallituksen laajat panostukset reiluun työelämään ja yhä henkilökohtaisempiin työllisyyspalveluihin ovat kannattaneet ja ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Tätä työtä paremman työelämän eteen on jatkettava.

Samaan aikaan kun työsuhteita jää syntymättä, meillä on paljon työttömiä ihmisiä, jotka haluavat tehdä töitä. Yrityksillä on nyt näytön paikka. Osatyökykyisillä on paljon työkykyä jäljellä ja vahvuuksia jotka työnantajien kannattaa tunnistaa. Olemme hallituksessa luoneet työkaluja osatyökykyisten työllistymisen vahvistamiseksi. Esimerkkinä hallituksen aloitteesta perustettu Työkanava Oy, joka auttaa konkreettisesti osatyökykyisiä saamaan oikeaa työtä työehtosopimuksien ehdoilla. Maahanmuuttajien kohdalla, työllistymisen esteenä on usein kielivaatimukset. Kielen opiskelun mahdollistaminen työn ohessa on hyvä tapa sitouttaa henkilö työhön ja samalla auttaa tänne tulleita ihmisiä saamaan sosiaalisia verkostoja ja tuntemaan itsensä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Kommentit

Jätä kommentti