Tyttöjen ja naisten osaaminen on maailman alikäytetyin voimavara

Tänään 11.10.2017 vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Minä haluan presidenttikampanjallani kiinnittää ihmisten huomion tyttöjen ja naisten asemaan.

Noin 62 miljoonaa tyttöä ei pääse kouluun ja kolme neljästä maailman lukutaidottomasta on naisia. Kaikista maailman kansanedustajista vain 23 prosenttia on naisia. Listaa voi jatkaa monenlaisilla tilastotiedoilla, jotka osoittavat, että tyttöjen ja naisten osaaminen on maailman alikäytetyin voimavara.

Naisten voimavarat on saatava täysimääräisesti käyttöön koko maailmassa. Naisten ja lasten oikeus koulutukseen, työhön ja tasa-arvoiseen asemaan perheissä ja yhteiskunnissa edistää rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja taloudellista menestystä niin pohjoismaissa kuin konfliktialueilla.

Feministisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajatus perustuu tasa-arvon vakauttavaan vaikutukseen. Naisten rooli esimerkiksi rauhanrakentamisprosesseissa on oleellinen: ilman tasavertaista osallisuutta rauhaa ja turvallisuutta ei ole mahdollista rakentaa kestävälle pohjalle.

Feministinen ulkopolitiikka ei ole uusi keksintö. Suomi on harjoittanut tätä politiikkaa jo Halosen presidenttikaudella. Nyt se tulee viedä osaksi Euroopan unionin ulkopolitiikkaa.

Maailmassa, jossa osattomuus ja vahvemman laki vallitsevat, tarvitaan uhon sijaan diplomatiaa. Tarvitaan kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja neuvotella. Tytöistä ja naisista lähtee muutos.

Hyvää tyttöjen päivää!