Vappupuhe 30.4. 2022 Käpylän wappuaatossa

Hyvät ystävät, rakkaat toverit, arvoisa presidentti Halonen,

Olen todella iloinen, että saan työministerinä olla kanssanne juhlistamassa vapun aattoa, työn ja työväen juhlaa. Kun seuraavan kerran vietämme vappua, on eduskuntavaalit pidetty. Kun vaaleihin on alle vuosi aikaa, on hyvä kääntää katse hetkesi siihen, mitä olemme tällä kaudella jo saavuttaneet.

Tuoreimmat työllisyysluvut kertovat, että työttömyys jatkaa laskuaan ja työllisyysaste on kivunnut mittaushistorian ennätyslukemiin 74%. Hallitus on myös saavuttanut muut asettamansa työllisyystavoitteet tekemällä lukuisia päätöksiä, joilla arvioidaan saatavan 80 000 uutta työllistä. Tilastot kertovat, että uusia työllisiä on hallituskauden alusta, koronasta huolimatta, nyt noin 93 000. Siis suurin piirtein saman verran ihmisiä kuin asuu Oulunkylässä, Kalliossa, Käpylässä, Vanhankaupunginkoskella, Herttoniemessä ja Arabianrannassa yhteensä.

Työllisyyden ja talouden vahvistaminen kulkevat käsi kädessä. Talouden ja yritysten tukeminen koronakriisissä on osoittautunut oikeaksi valinnaksi työttömien kurittamisen sijaan. Koronan aiheuttama taloudellinen kuoppa jäi Suomessa ennakoitua pienemmäksi. Hallituksen tukipäätökset niin elinkeinoelämälle ja työttömien tukimuodot pitivät yllä yritysten ja ihmisten selviytymistä. Pidimme yritysten nenän pinnalla eikä pelättyä konkurssiaaltoa tullut. Hyvä vire taloudessa koronan jälkeen on jatkunut. Pelätyn suurtyöttömyyden sijaan hoidamme työvoimapulaa.Olen myös erittäin onnellinen siitä, että nuorisotyöttömyys on jo nyt matalammalla tasolla kuin ennen koronaa.

Työllisyyden vahvistaminen on Sanna Marinin hallituksen yksi tärkeimpiä teemoja, sillä vahvalla työllisyydellä varmistamme vahvan hyvinvointivaltion ja sen tarjoamat palvelut myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Työllisyystoimia tämä hallitus on päättänyt jo enemmän kuin edellinen hallitus yhteensä ja toimeenpano on hyvällä mallilla. Esimerkiksi pohjoismainen työvoimapalvelumalli tulee voimaan toukokuussa ja sen odotetaan auttavan myös kohtaanto-ongelmaan. Mallia on virheellisesti verrattu Sipilän hallituksen epäreiluun aktiivimalliin, jonka Sanna Marinin hallitus ensi töikseen purki ja tilalle tuodaan inhimillinen pohjoismainen työvoimapalvelumalli. Olemme ottaneet muista pohjoismaista mallia ja panostaneet siihen, mikä tutkitusti tukee nopeaa työllistymistä. Ei kurittaminen, vaan palveluihin panostaminen. Työllisyyspalveluihin pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa panostetaan ennätyksellisen paljon: 70 miljoonaa euroa vuosittain, noin 1200 uutta työntekijää eli 40% enemmän kuin ennen. Työtön saa jatkossa entistä aikaisemmassa vaiheessa tukea työllistymiseen. Vaikeitakin päätöksiä on tehty, kuten tulevien eläkeputken poistaminen. Senkin yhteydessä tehtiin yli 55-vuotiaiden työllisyyttä muuten tukevia päätöksiä. Samalla olemme vahvistaneet myös kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten osallisuutta työelämään perustamalla Työkanava Oy:n, joka aloittaa toimintansa tänä vuonna. Toivon, että tämä tuo kovasti odotettua tukea esimerkiksi kehitysvammaisten työllistymiseen oikeaan työhön oikealla palkalla. TE-palvelut on tarkoitus siirtää vielä vuoden 2024 aikana kuntiin, lähemmäs työllisyys- ja elinkeinopalveluiden asiakkaita.

Hyvät ystävät,

Työllisyyden hoitaminen ei ole ainoa asia, jossa olemme onnistuneet. Kaikille yhdenvertaisesti saatavat ja saavutettavat sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut ovat hyvinvointivaltiomme kivijalkaa. Lähes koko 2000-luvun eri hallitusten valmistelema sote-palvelurakenteen uudistaminen saatiin viimein pääministeri Marinin hallituksen johdolla maaliin. Mutta sote-uudistus ei saa typistyä pelkäksi hallinnolliseksi uudistukseksi. Sosialidemokraattien johdolla hallitus panostaa aidosti palveluiden uudistamiseen ja yhdenvertaisuuteen lompakon paksuudesta riippumatta. Hallituskaudella olemme mm. tiukentaneet vanhuspalveluiden ja lastensuojelun henkilöstömitoitusta niin, että sote-ammattilaiset voisivat paremmin keskittyä potilaisiin, jotta nämä saavat entistä parempaa hoitoa. Lapsi-ja perhepalveluiden kehittämiseen on satsattu, subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettiin heti ja lisäksi hallitus on laatinut poikkihallinnollisen lapsistrategian.

Arvoisat kuulijat,

Hyvinvointi on ollut tapetilla tällä hallituskaudella erityisesti koronan takia. Kyseessä ei ole ollut pelkästään terveyteen liittyvä kriisi ja pandemia, vaan koronalla on ollut laajoja vaikutuksia hyvinvointiin ja osaamiseen, erityisesti lasten ja nuorten osalta, ja vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään. Esimerkiksi nyt käynnissä oleva hyvä kehitys työmarkkinoilla ei pyyhi pois koronan moninaisia vaikutuksia nuoriin sukupolviin. Korona iski lujaa niihin ammatteihin, jotka perinteisesti työllistävät nuoria ja nuorten kasvanut työttömyys näkyikin pitkäkestoisena laskuna nuorten palkkasumman kehityksessä.

Korona on vaikuttanut kielteisesti niin oppimismahdollisuuksiin, mielenterveyskysymyksiin kuin myös työllistymiseen. Vaikutukset tulevat näkymään vuosia ja ne vaativat yhteiskunnalta moninaisia tukitoimia. Myös seuraavan hallituksen on jatkettava panostuksia koronan jälkitaudista toipumiseen.

Etäopiskelu on lisääntynyt eri asteilla merkittävästi, emmekä vielä tiedä täysin sen vaikutuksista oppimistuloksiin. Ensimmäiset tutkimukset viittaavat siihen, että eriytymistä osaamisessa on tapahtunut. Meillä Suomessa alkaa esimerkiksi valmistua korkeasti koulutettuja nuoria, jotka eivät ole välttämättä juuri kampuksella käyneet koronan vuoksi. Ammatillisessa koulutuksessa harjoittelujen järjestämisessä on ollut hankaluuksia. On selvää, että käsillä tekemisen ammattitaitoa ei tietenkään opita etäyhteyksien päästä.

Tässä tilanteessa tarvitsemme monenlaista tukea nuorille. Olen itse pitänyt tärkeänä, että pystyimme tekemään pysyväksi matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen valmennuksen Ohjaamoihin. Palvelulla on luotu Ohjaamoille mahdollisuus tarjota nuorille matalan kynnyksen valmennusta ja vertaistukea. Teemat joita nuorten kanssa käsitellään koskettavat esimerkiksi yksinäisyyttä ja jännittämistä.

Tapasin nuoria Ohjaamossa Helsingissä ja he kertoivat konkreettisesti, miten olivat saaneet rohkaisua ja itsetuntoa vahvistetuksi vertaisryhmässä. Pidän erittäin tärkeänä, että me pystymme luomaan sellaisia rakenteita ja palveluita, jotka tukevat nuorten kasvua, vahvistavat nuorten itsetuntoa ja kokemusta siitä, että voi pärjätä.

Näin olemme hallituksessa toimineet. Entisenä opetusministerinä olen todella onnellinen, että olemme vieneet myös osaamiseen liittyen läpi isoja rakenteellisia uudistuksia kuten oppivelvollisuuden pidentäminen kattamaan aidosti maksuttomat toisen asteen opinnot. Emme voi sallia, että 16-vuotias nuori jää koulutuksen ulkopuolelle. Nyt aikuiset ja koulu kantavat vastuusta siitä, että jokainen nuori saa toisen asteen koulutuksen, joka on nykyisessä työelämässä ehdottomasti vähimmäisvaatimus.

Hallitus on SDP:n johdolla satsannut merkittävästi koulutukseen. Esimerkiksi perusopetuksen laatu-ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan yhteensä 180 miljoonaa euroa vuosille 2020-2022. Lisäksi hallitus on antanut ja vakiinnuttanut lisämäärärahaa ammatillisen koulutuksen järjestäjille opettajien ja ohjaajien palkkaamiseksi.

SDP:n ja hallitusohjelman tavoitteena on ollut mahdollistaa entistä useammalle korkeakoulutus ja nostaa tässäkin mielessä koulutustasoa. Hallitus on lisännyt aloituspaikkoja yhteensä 10 000 opiskelijalla ja myöntänyt uusia koulutusvastuita, esimerkiksi tänne Helsinkiin terveystieteen maisterin tutkinnonanto-oikeus, jota on paljon odotettu.

Hyvät ystävät,

Maailma ympärillämme on muuttunut. Venäjän käynnistämä raaka sota Ukrainassa kasvattaa epävarmuutta. Sodalla on vaikutuksia Suomeen, mutta vaikutusten laajuus talouteen, työllisyyteen ja hintoihin on vielä vaikeasti ennustettavissa. Me olemme kuitenkin valmiita kaikin keinoin tukemaan Ukrainaa ja ukrainalaisia sekä auttamaa tänne tulevia pakolaisia rakentamaan elämää tänne. Samalla olemme itse uudenlaisessa tilanteessa turvallisuusympäristömme muututtua. Myös meidän päättäjien tulee arvioida kaikkia keinoja Suomen ja suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.

Meidän on nyt vakavasti pohdittava omaa asemoitumistamme ja suhtautumistamme sotilaalliseen liittoutumiseen. Tärkein kysymyksemme on se, miten parhaalla mahdollisella tavalla varmistamme Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Tästä puolueella on edessä päätöksiä ylimääräisessä puoluevaltuustossa 14.5.

Osana prosessia olemme käyneet tiivistä dialogia myös muiden maiden kanssa, erityisesti Ruotsin. Matkustin itsekin Ruotsiin tämän viikon maanantaina huoltovarmuusteemoista ja sovimme että yhteistyötä huoltovarmuudessa tullaan tiivistämään.

Hyvät toverit,

Kevään työmarkkinatilanne on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. UPM:n lakko kesti 112 päivää. Kuntapuolen ratkaisut ovat vielä auki ja järjestöjen neuvottelut päättyivät umpikujaan. Olemme jo nähneet hoitajien lakkoja ja laajempi kuntasektorin lakko alkaa 3.5. Näitä vaikeita neuvotteluja ratkomaan asetin huhtikuussa sovittelulautakunnan, joka on pääsiäisestä asti työskennellyt ratkaisun etsimiseksi. Toivon kestävän ratkaisun löytyvän pian, sillä kuntasektorin ammattilaiset tekevät tärkeää ja tarpeellista työtä, jota ilman ei kukaan meistä tule toimeen.

Hyvät ystävät,

Myös tulevien hallitusten työlistalla on työllisyysasteen nostaminen hyvinvointivaltion turvaamiseksi. Sillä kuitenkin on väliä, ketkä päätöksiä tekevät. Työllisyysasteen nostaminen ei voi voi tapahtua kurjistamisen kautta, vaan palveluihin panostamalla ja niitä myös rohkeasti uudistamalla. Oppositio on tarjonnut lääkkeeksi tautiin kuin tautiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta leikkaamista. Meidän sosialidemokraattien lähestymistapa on hyvin toinen. Rakennamme kestävää yhteiskuntaa, jossa kaikki pysyvät mukana. Yksi tärkeimpiä tulevaisuustekoja on työpaikkojen toimintaedellytysten turvaaminen, kasvun mahdollistaminen ja digivihreän siirtymän tukeminen, jota nyt tehdään panostamalla investointien tukemiseen. Ne avaavat samalla mahdollisuuksia uudelle työlle, investoinneille ja uusille työpaikoille Suomeen.

Hyvällä työvoimapolitiikalla voimme auttaa yrityksiä kasvamaan ja varmistamaan osaavan työvoiman saatavuuden. Jotta pärjäämme pienenä maana kaiken keskellä ja kykenemme ylläpitämään laajaa universaalia hyvinvointivaltiota, meidän on kannettava vastuuta väestömme osaamisesta ja sen jatkuvasta uudistamisesta. Kansakuntamme osaamisesta huolehtiminen on keskeinen osa myös Suomen työllisyyspolitiikkaa. Avainsanoja ovat luottamus ja yhdessä tekeminen.

Rakkaat ystävät,

Tänään juhlimme jälleen vappua, jossa voimme pitkästä aikaa kohdata toisemme, nauraa ja kohottaa maljoja keväälle, vapulle ja työväenjuhlalle. Näillä sanoilla haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja hauskaa vappua.

Kommentit

Jätä kommentti