Avun tarve on suuri – hyvinvointivaltion on vastattava siihen

Sosiaali- ja terveysministeriö oli osoittanut viime ja tänä vuonna lisävaroja valtakunnallisille toimijoille, jotka jakavat ruokaa vähävaraisille leipäjonoissa, mutta tämä esitys kaatui hallituksen päätösten vuoksi ja lisävaroja ei ole tulossa. Tosiasia on, että eriarvoisuus on lisääntynyt ja avun tarve on tällä hetkellä suuri vähävaraisiin kohdistuneiden leikkausten johdosta.

Aina leikkausuutisten jälkeen järjestöt joutuvat ratkaisemaan sen, miten leikkauksista aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Päätökset pitää tehdä nopeasti. On ratkaistava kuka jää ilman apua.

Nämä edelleen jatkuvat leikkaukset heikentävät sitä suomalaista kansalaisyhteiskuntaa, johon olemme tottuneet. Toimintaedellytysten heikkeneminen vaikeuttaa järjestöjen tekemää pitkäjänteistä asiantuntijatyötä ja jatkuvuutta.

Juuri nyt avun tarve on maailmalla ja Suomessa suuri, mutta siihen ei pystytä vastaamaan aiempaan tapaan.