Duunitorilla puhuttiin palkasta

Duunitorin Lounastunti-vaalitenttissä keskustelimme tänään työstä ja työelämästä, erityisesti oikeudenmukaisesta palkasta.

Pitäisi olla kaikille selvää, että palkalla on tultava toimeen. Palkka on korvaus tehdystä työstä. Sen pitää olla kohtuullinen, oikeudenmukainen ja kannustava. Samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa sama palkka.

Palkan määrä vaikuttaa läpi elämän, sillä myös eläkkeen suuruus määräytyy maksetun palkan mukaan.

Keskustelussa nostin esiin erityisesti naisten ja miesten välisen palkkatasa-arvon. Naisten ja miesten välinen palkkaero Suomen työmarkkinoilla on edelleen noin 17 prosenttia. Lainsäädännöstä huolimatta työmarkkinamme ovat segregoituneet, eikä palkkatasa-arvo ole kehittynyt riittävästi. Palkka-avoimuus on tutkitusti hyvä keino edistää palkkatasa-arvoa. Palkkatasa-arvo myös motivoi. Se lisää tuottavuutta ja kilpailukykyä. Rahasta siis pitää puhua edelleen, myös työpaikkojen arjessa.