EU:n otettava johtajuus

Euroopan on otettava johtajuus kestävän maailmanpolitiikan johdossa. Kokonaisvaltaisessa turvallisuuspoliittisessa ajattelussa on otettava huomioon sotilaallinen, siviilikriisinhallinta sekä ennenkaikkea panostettava kriisien ennaltaehkäisyyn.

Trumpin harhainen varusteluhysterian lietsonta on ollut vauhdissa Nato-kokouksessa. Hän moitti Naton eurooppalaisia jäsenmaita liian vähäisestä osallistumisesta puolustusmenoihin.

Enää Trumpin mukaan ei riitä puolustusmenojen kasvattaminen kahteen prosenttiin, vaan Trump on kaksinkertaistanut vaatimuksensa. Nato-jäsenmaiden tulisi nostaa puolustusmenojensa osuus jopa neljään prosenttiin BKT:staan. 

Merkelin mukaan Saksa on vuoteen 2028 mennessä lisännyt puolustusmenoja 28 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

On äärimmäisen turhauttavaa seurata, miten maapallon vakavimpiin uhkiin ja niiden toteutumisen ehkäisyyn tarvittavat keinot sivuutetaan tyystin.

Euroopan pitää keskittää kaikki energiansa Lähi-idän ja Afrikan kriisien sammuttamiseen ja uusien sotien ehkäisyyn. 

Turvallisuuttamme voidaan rakentaa vahvistamalla elämisen edellytyksiä Afrikassa ja Lähi-Idässä. Parasta on, jos kriisien syntyminen onnistutaan välttämään ennakoivin toimenpitein. On puututtava niihin juurisyihin, jotka aiheuttavat kurjuutta ja toivottomuutta maailmalla. Siksi on panostettava koulutukseen ja työpaikkoihin sekä yrittäjyyteen.

Tärkeää on myös vahvistaa naisten oikeuksia, nähdä naiset ja tytöt aktiivisina kansalaisina. Heillä on valtavasti potentiaalia omien maidensa ja yhteiskuntiensa  kehittämisessä sekä osana rauhan rakentamista.

Aseilla ei asioita ratkaista.