Hallitus vahvistaa vaihtelevalla työajalla työskentelevien asemaa

Kun SDP:n johtama hallitus aloitti työskentelynsä, yksi tärkeä tavoite oli parantaa vaihtelevalla työajalla työskentelevien asemaan ja taklata nollatuntisopimusten väärinkäyttöä. Vaikka esimerkiksi opiskelijat hyötyvät nollatuntisopimuksilla työskentelemisen suomasta vapaudesta, luovat ne myös kohtuutonta huolta silloin, kun nollatuntisopimuksella pitäisi turvata oma ja ehkä perheenkin elanto.

Nyt hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla vaihtelevalla työajalla työskentelevän henkilön työajan vakiintumista vahvistetaan. Lain hyväksymisen jälkeen, työnantajan on vähintään vuoden välein tarkasteltava työsopimuksessa sovitun työaikaehdon toteutumista. Mikäli tarkastelujakson ajalta toteutuneet työtunnit ovat todellisuudessa jatkuvasti yli työajan alarajan, on vähimmäistyöaikaa työsopimuksessa korotettava. Eli esimerkiksi nollatuntisopimusta ei saisi käyttää, jos työtä on jatkuvasti enemmän.

Samalla hallitus vahvistaa muitakin työntekijöiden oikeuksia. Työnteon ehtojen on käytävä entistä selvemmin ilmi kirjallisesti lain voimaantulon jälkeen. Näitä ovat esimerkiksi tieto työntekijä oikeudesta koulutukseen, tieto vakuutuslaitoksesta, jossa työnantaja järjestänyt työntekijöiden eläketurvan tai vakuuttanut työtapaturman tai ammattitaudin varalta sekä vaihetelevan työajan osalta viitetunnit ja –päivät, joina työnantaja voi edellyttää työntekoa. Pakollisiin koulutuksiin osallistuminen on vastasuudessa laskettava työajaksi ja ne tulisi pyrkiä ajoittamaan työajan puitteisiin.

Vaihtelevan työajan työvuorosuunnittelussa työntekijän oikeuksia vahvistetaan. Mikäli työntekijä työskentelee vaihtelevalla työajalla, edellyttää työvuoron merkitseminen työntekijän suostumusta, jos se esimerkiksi sijoittuu sovittujen työaikojen ulkopuolelle.

Viime aikoina reilun työelämän pelisäännöt ovat jälleen kerran nousseet esiin mediassa. Olen todella pettynyt siihen, että työnantajien piittaamattomuus yhteisistä säännöistä on näin räikeää. Uskon, että vaihtelevaan työaikaan liittyvien oikeuksien vahvistaminen on paikallaan, mutta meidän on ehdottomasti seurattava tilannetta ja tarvittaessa vahvistettava muutakin lainsäädäntöä reilujen työolojen takaamiseksi kaikille.

Kommentit

Jätä kommentti