Helsingin budjettiin lisäystä lapsille, vanhuksille ja terveyskeskuksiin

Hyviä uutisia, Helsingin kaupunginhallitusryhmät ovat päässeet sopuun koskien vuoden 2019 talousarviota. Talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.
Politiikassa saadaan aikaan neuvottelemalla.

Helsingin budjetissa toteutuu oikeudenmukainen tasapaino – panostukset nuoriin ja ikäihmisten hoivaan. Helsingin budjetissa näkyy vahva SDP:n kädenjälki.

Sdp:n tavoite maksuttomasta toisesta asteesta etenee

Kaupunki päättää suunnata kahden miljoonan euron määrärahan toisen asteen maksuttomuuden edistämiseen.

Lisäksi Helsinki esittää valtiolle, että pääkaupunkiseudusta tehdään maksuttoman toisen asteen koulutuksen kokeilualue.
Minusta nuoren perheen varallisuus ei saa vaikuttaa nuoren oikeuteen opiskella, siksi tämä on oikea suunta.

Ikääntyneiden hoivapalveluja ja nuorten mielenterveyspalveluja parannetaan

Olen puhunut ikääntyneiden palveluiden huonosta tilasta sekä nuorten ongelmista.

Ensi vuonna parannetaan ikäihmisten kotihoidon palvelua sekä terveysasemien saatavuutta, tämä on oikein.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnataan suurin osa lisäyksestä, yhteensä 13 miljoonaa euroa enemmän kuin pormestari Vapaavuoren (kok) ehdotuksessa.
Hienoa on, että nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen on myös lisätty varoja.

Asunnottomuuden ohjelmassa myös nuoret kohderyhmänä

Helsinki tekee ensi vuonna toimenpidesuunnitelman asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi erityisesti nuorten kasvaneen asunnottomuuden torjumiseksi ja aloittaa tuetun asumisen jonojen purkamisen 2019.
Nuorten asunnottomuuden poistamisesta olen tehnyt valtuustoaloitteen, joten on hieno asia, että tämä asia etenee. ”Katu ei ole kenenkään koti.”
Nyt vain konkreettisia toimia tähän. Ulkona on kohta pakkanen.

Ikääntyneiden palveluasumista kehitetään

Talousarviossa sitoudutaan myös auttamaan eteenpäin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä investointeja. Helsinki ei jää odottamaan mahdollisia sote-uudistuksia, vaan pyrkii kehittämään esimerkiksi ikäihmisten palveluasumista.

Lastensuojelun henkilöstömitoitusta vahvistetaan

Palveluihin kohdistuvia paineita on tarkoitus helpottaa tarkistamalla sosiaalityön mitoitukset lastensuojelun jälkihuollossa ja kotoututtamispalveluissa.

Keskustakirjasto ei uhkaa sivukirjastoja -rahoitus varmistettu

Olin kaupunginjohdossa viiden vuoden ajan vetämässä keskustakirjastohanketta suunnitteluvaiheesta alkaen. Siitä tulee upea olohuone helsinkiläisille.

Budjettiin saatiin nyt keskustakirjaston avautuessa rahat vuokriin. Tällä varmistetaan, ettei Oodi vähennä muita kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja.

Oodi ei siis vie varoja nuorisotalojen, lähikirjastojen ja liikuntapaikkojen rahoituksesta. Tästä sovittiin jo silloin kun hankkeeseen lähdettiin.

Itäkeskuksen alueen kehittäminen käynnistyy

Helsingin vuoden 2019 budjetissa näkyy vahva halu parantaa lähiöiden viihtyisyyttä mm. aloittamalla Itäkeskuksen alueen kehittämistyö.

Helsingin henkilöstöön kannattaa satsata

Myös kaupungin henkilöstö on huomioitu budjetissa. Helsinki jatkaa palkkaohjelmaansa yhteistyössä kaupungin työntekijöiden kanssa ja jatkotyössä arvioidaan palkkojen vaikutuksia esimerkiksi rekrytointiin.