Hyvä (työ)elämä

Ihmisellä on oikeus työhön ja palkalla toimeen tulemiseen. Pitää myös voida luottaa siihen, että yhteiskunnan turvaverkot kantavat tarvittaessa elämän eri tilanteissa. Sen lisäksi, että tarvitsemme entistä useammat työhön, meidän on myös pystyttävä varmistamaan, että työssä jaksetaan eläkeikään asti. Työllisyysasteen kasvattamiseksi on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siis myös siihen, että työssä jaksetaan ja voidaan hyvin läpi työuran.

Työkyvyttömyys maksaa useita miljardeja vuosittain yhteiskunnalle ja on suuri inhimillinen tragedia. Keskimäärin noin 50 henkilöä jää päivittäin työkyvyttömyyseläkkeelle ja mielenterveyden sairaudet ovat nousseet yleisimmäksi työkyvyttömyyseläkkeen syyksi. Uskon, että muun muassa työelämän joustavuutta parantamalla, voidaan parantaa myös työssä jaksamista.

Tarvitsemme työelämässä aika ajoin joustoja, joilla sovittaa yhteen arkea, elämää ja lisätä hyvinvointia. Pikkulapsiaika, sairaudesta toipuminen, vammaisuus tai iäkkään vanhemman hoivassa auttaminen ovat kaikki esimerkkejä lukuisista tilanteista, jossa olisi tarve työelämän joustaa, ei elämän itsessään. Myös työuran lopussa työn kuormituksen vähentäminen auttaa työuran jatkamisessa.

Eduskunta hyväksyi hiljattain Sanna Marinin hallituksen esityksen perhevapaiden uudistamisesta, jossa mukana olisi oikeus palkattomaan omaishoitovapaaseen viitenä päivänä vuodessa. Viisas työnantaja toki ottaa huomioon työntekijöiden muuttuvat elämäntilanteet, mutta jatkossa omaisen hoitamiseksi ei tarvitse olla enää työnantajan viisauden varassa. Tämä on tärkeä ensiaskel, jota pitää pyrkiä laajentamaan esimerkiksi kehittämällä vapaata palkalliseksi.

Myös pätkätöitä tekevillä pitäisi olla mahdollisuus lepoon ja palautumiseen. Hallitusohjelmassa olemmekin sopineet selvittävämme keinoja, joilla voisimme joustavoittaa lomien käyttöä ja siirtämistä työpaikan vaihtotilanteissa. Yksi hallitusohjelmassakin mainittu mahdollisuus olisi lomapankki.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen pitää olla mahdollista kestävällä ja inhimillisellä tavalla. Erilaiset perhetilanteet ja niiden aiheuttamat taloudelliset seikat huomioiden ihmiselle on turvattava riittävä ja laadukas vapaa-aika sekä mahdollisuus pitää lomaa työstään.

Kommentit

Jätä kommentti