Hyvää kunnon työn päivää!

Juhlimme tänään kansainvälistä kunnon työn päivää. Kunnon työ ottaa huomioon työntekijän ihmisenä. Se mahdollistaa työntekijän henkilökohtaisen oppimisen, mahdollisuuden vuoropuheluun myös vaikeissa asioissa ja osallisuuden päätöksenteossa.

Kunnon työ perustuu tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Se on turvallista tehdä ja siitä saa riittävän korvauksen. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan kunnon työ on myös tuottavaa työtä.

Tänään on hyvä muistaa suomalaisen työelämän saavutuksia. Olemme olleet etulinjassa mm. tasa-arvon ja yhteistoiminnan kehittämisessä.

Työlainsäädäntömme on tuonut turvaa ja terveyttä työntekijälle. Työnantajalle työehtosopimusjärjestelmämme on mahdollistanut laajat joustot. Vastoin monia luuloja työntekijä joustaa meillä usein enemmän kuin kollegansa muualla. Työmoraali on yleisesti kova.

Vaikka Suomessa onkin viime vuosina työlainsäädännössä takapakkia, niin uskon silti siihen, että ymmärrämme laajalti hyvän työelämän merkityksen myös työn tuottavuudelle.

Halpatyömaana emme menesty. Alustatalous tai pienyrittäjyys eivät ratkaise ongelmia, elleivät ne lisää yhteiskunnassamme sosiaalista turvallisuutta. Osaaminen ja innovaatiot lisääntyvät vain, jos saamme kaikkien kyvyt käyttöön.

Olennaista on osata johtaa työtä kunnioittaen työntekijää ja hänen toiveitaan, yhteistyössä ilman vastakkainasettelua.