Ihminen on unohtunut sotesta

Vaalien lähestyessä sotea viedään edelleen yksisilmäisesti vauhdilla eteenpäin. Asiantuntijoiden perustelluilla mielipiteillä ei näytä olevan aiempaa enempää merkitystä. 

Nähtävästi ei ole enää myöskään merkitystä sillä, miksi uudistusta alunperin lähdettiin valmistelemaan. Tarkoitus oli ennenkaikkea kaventaa ihmisten välisiä terveyseroja Suomessa.

Muun muassa perustuslakiasiantuntijat ovat sanoneet koko sotevalmistelun ajan, että uudistuksessa on suuria riskejä. 

Asiantuntijat ovat laajasti myös todenneet, ettei nykyinen malli saavuta niitä tavoitteita, joiden vuoksi uudistus tulisi tehdä. 

Suurimmat ongelmat liittyvät siihen, että paljon palveluita tarvitsevien ihmisten asema voi soteuudistuksen seurauksena heiketä. 

Hallituksen esitys ei tuo kustannussäästöjä, vaan päinvastoin nostaa kustannuksia. Kustannusten nousu ei kuitenkaan näy parempana terveydenhuoltona tai vahvistuvana sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon yhteistyönä. Toimivat palvelukokonaisuudet eli tuo kuuluisa integraatio jää toteutumatta.

Nyt on tullut viimeisen sote-näytöksen vuoro tämän hallituksen osalta. Aikaa ei enää ole paljon. Talouspolitiikan arviointineuvosto nosti kuitenkin esiin vielä 23.1.2019 samat riskit, joista hallitusta on koko ajan varoiteltu. 

Kansalaiset ansaitsevat kunnollisen terveydenhuollon ja toimivat sosiaalipalvelut. Sote koskettaa meitä kaikkia tavalla tai toisella. Asia voidaan ratkaista ihminen edellä, palaten alkuperäisiin tavoitteisiin lehmänkauppojen sijaan. Olisiko hallituspuolueiden aika jo kuulla järjen ääntä?

Tuula Haatainen

Sdp:n sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän pj