Jokaisella on oikeus kotiin

Tänään 17.10. vietetään asunnottomien yötä. Illalla syttyvät asunnottomien nuotiot. Asunnottomuus on edelleen vakava ongelma, vaikka sen poistamiseksi on tehty työtä. Erityisen vaikeassa tilanteessa ovat nuoret sekä ihmiset joilla on päihde- tai mielenterveysongelmia.

On surullista, että myös nuorten asunnottomuus on pahentunut. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n mukaan nuorten asunnottomuus on kasvanut hälyttävästi 13 prosenttia. Olen tehnyt nuorten asumistilanteen parantamiseksi valtuustoaloitteen. Helsingin pitää investoida asumiseen entistä vahvemmin.

Tänään vietetään myös YK:n kansainvälistä köyhyyden vastaista päivää. Olin tutustumassa Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston, EAPN:ntoimintaan viime viikolla samalla kun vierailin komissiossa ja tapasin EU-parlamentaarikkoja. Verkosto tekee työtä köyhyyden vähentämiseksi ja pyrkii vahvistamaan sosiaalista ulottuvuutta EU:n toiminnassa.

Toimiessani sosiaali– ja terveysministerinä EU:n puheenjohtajuuskaudella vuonna 2006, jo tuolloin köyhyyden poistaminen oli esillä.  Nyt eletään vuotta 2018 ja edelleen köyhyys on keskuudessamme. Euroopassa on tällä hetkellä 118 miljoonaa köyhää.

Myös Suomessa köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on liian suuri. Tiedämme, että lapsista 110 000 elää köyhyydessä. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että jo vauvaiällä lapsena koettu köyhyys heikentää lapsen tulevaisuuden kehitystä.

Pienituloisiin kohdistuneet etuisuuksien leikkaukset ja sosiaali– ja terveydenhuollon maksujen nostaminen näkyvät tulojen menetyksinä sekä kasvavina lääkemenoina ja terveydenhuoltokuluina.

Kukaan ei tahallaan ajaudu köyhyyteen tai kodittomaksi. Sosiaaliturva ei ole rikkaiden lahja köyhille. Se on kaikille tarkoitettu tukijärjestelmä ja palveluita, jotka turvaavat meille kaikille ihmisarvoisen kohtelun ja toimeentulon.