Koulutuksen arvo on palautettava

Sivistys, kasvatus ja koulutus ovat tehneet mahdolliseksi Suomen menestystarinan.

Olen saanut toimia opetusministerinä ja kulkea maailmalla kertomassa koulutuksen merkityksestä hyvinvoinnille ja kasvulle. Koulutus on avain kehitykselle kaikkialla. 

Surullisena olen seurannut, miten hallituksen leikkaukset varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammattikoulutukseen ja korkea-asteelle sekö opintotukeen ovat heikentäneet oppimisen edellytyksiä ja eriarvoistaneet lapsia ja perheitä.

Kyse on isoista asioista, sillä laadukas ja tasa-arvoinen koulutus on suomalaisen yhteiskunnan perusta. 

Korkeatasoinen varhaiskasvatus ja perusopetus antavat parhaat valmiudet toisen asteen opintojen suorittamiseen. 

Toisen asteen tutkinto ja sen jälkeen tehdyt opinnot antavat parhaan suojan työttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan. 

Siksi lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa pitää opiskelutarvikkeiden ja kirjojen olla maksuttomia.

Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tehdään sitä perustyötä, joka mahdollistaa tulevaisuuden innovaatiot ja vientituotteiden kehittämisen. 

Erityisen turmiollista on varhaiskasvatuksen tason heikentäminen. Lapsuutta emme saa takaisin. Siksi varhaiskasvatuksen pitäisi olla ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kärjessä. 

Subjektiivisen oikeus varhaiskasvatukseen  ja ryhmäkokojen pienentäminen luovat hyvän pohjan kaikille lapsille taustasta riippumatta.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat heikentäneet ammatillisen koulutuksen laatua. Tämä näkyy opintojen keskeyttämisenä. 

Leikkaukset ovat heikentäneet opetusta myös korkeakouluissa. 

Suomi on totuttu näkemään korkean osaamisen maana. Maksuton ja korkeatasoinen koulutus on ollut sen menestyksen tae. 

Suomi pärjää vain osaamisella. Siksi koulutukseen ja tutkimukseen pitää investoida. Se on investointia tulevaisuuteen.