Koulutuspolku kuntoon

Nyt on menossa jälleen upea opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa Messukeskuksessa. 

Olen saanut toimia opetusministerinä ja kulkea maailmalla kertomassa koulutuksen merkityksestä hyvinvoinnille ja kasvulle. Koulutus on avain kehitykselle kaikkialla. 

Sivistys, kasvatus ja koulutus ovat tehneet mahdolliseksi Suomen menestystarinan.

Surullisena olen seurannut, miten hallituksen leikkaukset varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ammattikoulutukseen ja korkea-asteelle sekö opintotukeen ovat heikentäneet oppimisen edellytyksiä ja eriarvoistaneet lapsia ja perheitä.

Kyse on isoista asioista, sillä laadukas ja tasa-arvoinen koulutus on suomalaisen yhteiskunnan perusta. 

Korkeatasoinen varhaiskasvatus ja perusopetus antavat parhaat valmiudet toisen asteen opintojen suorittamiseen. 

Toisen asteen tutkinto ja sen jälkeen tehdyt opinnot luovat puolestaan parhaan suojan työttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Siksi lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa pitää opiskelutarvikkeiden ja kirjojen olla maksuttomia.

Korkeakouluissa kehitetään osaamista ja tehdään sitä perustyötä, joka mahdollistaa tulevaisuuden innovaatiot ja vientituotteiden kehittämisen. 

Nyt hallitus on ollut kauttaaltaan murentamassa tätä opintopolkua.

Erityisen turmiollista on varhaiskasvatuksen tason heikentäminen. Kun puhutaan lasten palvelujen painopisteen siirtämisestä korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäiseviin, varhaiskasvatuksen pitäisi olla listan kärjessä.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen merkittävä kasvattaminen heikentävät mahdollisuuksia lasten ja perheiden varhaiseen tukemiseen. 

Työn ja perheen yhteensovittaminen hankaloituu tai muuttuu jopa mahdottomaksi tilanteissa, joissa lapsen vanhempi tekee esimerkiksi lyhyitä työpätkiä ja keikkatöitä tai on työvoimakoulutuksessa. 

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat heikentäneet ammatillisen koulutuksen laatua, opinto-ohjausta ja koulutuksen läpäisyastetta.

Erittäin voimakkaasti leikkaukset näkyvät myös korkeakouluissa. Suomi on totuttu näkemään korkean osaamisen maana, ja maksuton ja korkeatasoinen koulutus on ollut sen menestyksen tae. 

Avaintekijä Suomen tulevaisuudelle on toimiva koulutusjärjestelmä ja vahva panostus koulutukseen ja tutkimukseen.

Koulutuksen on tasattava perhetaustojen eroja niiden kasvattamisen sijaan.

Sivistykseen, osaamiseen ja tutkimukseen investoimalla haluamme ihmisille näkymän, johon voimme luottaa.