Lapsiperheköyhyyteen on puututtava

Yksinhuoltajien haastava arki nousi voimakkaasti esiin HS:n niukkuuskyselyssä (https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005957090.html?share=aae59cf4b2603333399f2e65d95ac7cf). Yksinhuoltajat kokivat olevansa selkeästi muita huonommassa jamassa ja heidän kuvaamansa kokemukset järkyttivät kokeneet tutkijatkin.

Yksinhuoltajaperheet ovatkin selvästi heikoimmassa asemassa kaikilla köyhyysmittareilla mitaten. Tehokkaimmin köyhyyttä torjutaan lapsiperheköyhyyteen puuttumalla. Vähäosaisuuden periytyminen on estettävä. 

Sipilän (kesk.) hallituksen kaudella lapsipolitiikka on ollut sirpaleista ja tempoilevaa, kokonaisuus ja tavoitteellisuus on selkeästi ollut hukassa. Tämä asian nostivat vahvasti esille myös lapsi- ja perhejärjestöt omissa kannanotoissaan vuoden 2018 aikana.

Kuluvalla hallituskaudella lapsi- ja perhepolitiikkaa sekä lasten arkeen ja oikeuksiin vahvasti nivoutuvaa koulutuspolitiikkaa ovat leimanneet mittavat leikkaukset sekä asiakasmaksujen ja verojen korotukset.

Hallituksen toimet ovat vaikeuttaneet lasten ja nuorten arkea niin heikentyneiden palvelujen kuin perheiden taloudellisen tilanteen kiristymisen kautta. Selvää on, Sipilän hallituksen päätökset ovat olleet luomassa pohjaa lasten luokkayhteiskunnalle, jossa lapset ja lapsiperheet eriarvoistuvat.

Köyhyys kuluttaa voimia ja vie energiaa, kuten kyselystä ilmenee. Jos vanhempien voimavarat kuluvat taloudellisten asioiden ja arjen järjestelyihin, heikkenevät myös lasten mahdollisuudet tasapainoiseen, terveelliseen ja turvalliseen kasvuympäristöön.

Lapsiperheköyhyys on yleisintä yksinhuoltajaperheissä ja perheissä, joissa lapset ovat alle kolmevuotiaita sekä monilapsisissa perheissä. Näiden perheiden tilanteen parantaminen vaatii toimia. Yleiset palvelut eivät yksin riitä tukemaan lapsiperheitä, vaan perheiden on saatava myös kohdennettuja, joustavia palveluita ja tukea elämäntilanteensa mukaan. 

Osalla lapsista ei ole samoja mahdollisuuksia lapsuudessaan. Tätä lasten välistä eriarvoisuutta pitäisi poliittisella päätöksenteolla vähentää eikä lisätä, kuten tällä hallituskaudella on tapahtunut.

Tuula Haatainen