Lapsuuden viattomuutta on aikuisten suojeltava

Ylen jouluhaastattelussa arvostamani näyttelijä Seela Sella puhui viisaasti elämän arvoista. Hän sanoi, että lapsuudessa koettu oikeudenmukaisuus näkyy luottamuksena tulevaisuuteen. 

Lapsuuden pitäisi olla leikin, turvallisuuden ja viattomuuden aikaa. Aina lapsuus ei pääty lapsen kasvuun. Pahimmillaan lapsuus päättyy, kun lapsen viattomuus rikotaan.

Meidän aikuisten tärkein tehtävä on suojella lasta, huolehtia ja auttaa.

Viime päivinä lasten ja nuorten suojelun tarve on jälleen ollut esillä. Lapset kohtaavat arjessaan paljon asioita, jotka voivat vahingoittaa heitä ja heidän kasvuaan. Jokaisella lapsella on kuitenkin oikeus turvalliseen lapsuuteen. 

Jo varhaislapsuudessa luodaan edellytykset sille, että lapsi saa kasvaa täyteen mittaansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. Moni lapsi saa elää turvallisessa yhteisössä. Liian usein kuitenkin lapsen saattavat särkeä ne tärkeimmät ihmiset, joiden piti vastata lapsen turvallisuudesta. 

Pelastakaa Lapset ry:n julkaisema selvitys lasten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta digitaalisessa mediassa nostaa esiin huolestuttavia tuloksia. Selvityksen mukaan häpeä on merkittävin syy sille, miksi lapset ja nuoret eivät kerro kokemuksistaan.

Nyt siis paljon pahaa jää aikuisilta piiloon ja siksi puuttumatta. Oikeusministeriössä onkin tekeillä lakiuudistus, jonka tavoitteena on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vähentäminen. Näiden rikosten ennalta ehkäiseminen vähentäisi myös rikoksista aiheutuvia terveyshaittoja ja kärsimystä. 

Jokainen aikuinen kuljettaa mukanaan omia lapsuuden muistojaan. On tärkeää, että tukea ja apua tarvitseva lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi tilastojen ja numeroiden takaa. Lapsuudessa koetuista pahoista asioista on myös aikuisena oltava mahdollisuus puhua ja saada apua. 

Yhteiskunnan on kyettävä auttamaan silloin, kun avun tarvetta on. 

Tuula Haatainen 

Ensi- ja turvakotien liiton puheenjohtaja