Lasten seksuaaliselle väkivallalle stoppi

Viime päivien uutinen lapsiin kohdistuvasta järjestelmällisestä ja törkeästä seksuaalisesta väkivallasta on ollut järkyttävää luettavaa ja se tulee jo uniinkin.

Tälle aikuisten harrastamalle kuvottavalle lasten riistolle on tehtävä loppu. Nyt on laitettava kaikki työhön sen eteen, että tällaiset teot voidaan estää.

Tapausten tunnistamiselle ja tutkimiselle on annettava resurssit, tekijöitä pitää rangaista ja uhrien on saatava riittävästi 

Monet asiantuntijat ovat jo aiemmin nostaneet esiin, että meillä Suomessa ei ole tehty riittävästi sen eteen, että lasten seksuaalinen väkivalta kyettäisiin paremmin estämään ja rikokset selvittämään viipymättä.

Rikosylikomisario Sari Saranin mukaan lasten hyväksikäytöstä tulevien ilmoitusten, vinkkien ja laittoman materiaalin määrä on räjähtänyt. Kun poliisi sanoo tämän näin suoraan, pitää tieto ottaa vakavasti. 

Nyt on nopeasti selvitettävä myös millaisia muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön tarvitaan. Pitää nostaa esiin tarve edellyttää  lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan laajempi selvittäminen koskien sijaisuuksia ja vapaaehtoistyötä.

Pitää myös selvittää, onko nykyinen esitutkintalain mukainen ilmoitusvelvollisuus työnantajalle riittävä silloin, kun epäilty työskentelee lasten kanssa.

Tulevan hallituksen on ryhdyttävä viipymättä tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. 

Meidän aikuisten velvollisuus on suojella lapsia. Turvallinen lapsuus on jokaisen oikeus.