Lastensuojelun tila korjattava pian

Lastensuojelun keskeisin tehtävänä on suojella lasta, suojata, huolehtia ja auttaa heikoimmassa asemassa olevaa. Kaikille meille on selvää, että lapset ansaitsevat tulla suojelluiksi.

Lastensuojelun tilaa on selvitetty tälläkin vuosikymmenellä lukuisissa arvioinneissa ja selvityksissä. Siksi on hyvin ristiriitaista kuulla jatkuvasti uutisia lastensuojelun ahdingosta. Apulaisoikeusasiamiehen kesällä tekemässä ennalta ilmoittamattomassa koulukotiin tehdyssä tarkastuksessa havaittiin lasten kohtelussa puutteita.

Valitettavasti lastensuojelu on edelleen monissa kunnissa aliresurssoitua toimintaa, sen lakisääteisyydestä huolimatta. Tällä hetkellä lastensuojelussa heikoimmalle jää ennaltaehkäisevä työ, vaikka juuri se olisi inhimillisesti ja taloudellisesti vaikuttavinta.

Kun lastensuojelussa on liian vähän työntekijöitä, on jokaisella työntekijällä liian paljon asiakkaita. Tämä tarkoittaa, että aikaa yksittäiselle lapselle ja hänen perheelleen jää hyvin vähän. Luottamusta ei synny, jos aikaa lapsen, nuoren ja perheen kohtaamiselle ei ole riittävästi. Myös lastensuojelun kokemusasiantutijat ovat peräänkuuluttaneet työntekijöille mahdollisuutta panostaa laadukkaaseen kohtaamiseen ja tätä kautta syntyvään luottamukseen.

Lastensuojelun parissa työskentelevät kaipaavat asiakasmääriin sitovia kiintiöitä. Nykyään sosiaalityöntekijällä saattaa olla jopa satakunta asiakasta. Alan ammattiliitto Talentia on myös vaatinut tältä osin lainsäädäntömuutoksia. Sosiaalityöntekijöiden kohtuuton työtaakkaa vaarantaa myös sijaishuollon valvonnan sekä sijoitettujen lasten oikeuksien toteutumisen.

Asiakasmäärien seuranta ei kuitenkaan sellaisenaan riitä. Lastensuojelun asiakkaiden tilanteen vaativuus vaihtelee ja eri kaupungit tilastoivat asiakasmääriä eri tavoin, jolloin esimerkiksi asiakasmäärien alueelliset vaihtelut eivät tule näkyviin.

Jokainen tukea tarvitseva lapsi ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi tilastojen takaa. Yhteiskunnan on kyettävä auttamaan silloin, kun avun tarvetta on.

Tarvitsemme kansallisen lastensuojeluvision, jossa määritellään se, miten suomalaista lastensuojelua kehitetään pitkäjänteisesti ja valtakunnallisesti. Vision lisäksi vaaditaan kuitenkin myös konkreettisia tekoja.

Lapsuudessa luodaan edellytykset sille, että jokainen lapsi saa kasvaa täyteen mittaansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tästäkin syystä meidän tulee panostaa ja investoida lastensuojeluun, jotta kaikkein heikommassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat täysimääräisesti.