Mietipä tätä ennenkuin twiittaat

Olen ollut jo pitkään huolissani vastakkainasettelun ja epäkunnioittavan käyttäytymisen noususta politiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Toisten ihmisten väheksymisestä näyttää tulleen joissain piireissä jopa uusi normaali.

Ilmiö ei ole uusi, mutta viime aikoina se on vain voimistunut. Usein vihamielisten sanojen ja tekojen takana on pelko erilaisuutta kohtaan. On tullut selväksi, että keskustelun kulttuuri, sanan vastuu on kateissa. Etenkin sosiaalisessa mediassa levitetään väärää tietoa, liioitellaan, väheksytään, valehdellaan, jopa uhkaillaan. Valitaan “totuus”, joka sopii parhaiten omaan arvomaailmaan tai tämän hetkiseen agendaan.

Epäkunnioittavan puhetavan ja käytöksen leviäminen tarkoittaa ihmisyhteisössä keskinäisen kunnioituksen katoamista. Se on vaaralista kehitystä.

Vuonna 2016 Journalistiliitto käynnisti sosiaalisessa mediassa kampanjan #sananvastuuvala. Kampanjassa useat eri toimijat ja ihmiset sitoutuivat käyttämään ilmaisunvapauttaan vastuullisella tavalla. Näin vaalien alla olisi taas tilausta sananvastuukampanjalle.

Meidän poliittisten päättäjien tulisi myös muistaa keskinäisissä väittelyissä ja keskusteluissa toimia korrektisti eli toisiamme sekä yleisöämme kunnioittaen. Vihan levittäminen ei koskaan ole kunniallista tai kunnioittavaa käytöstä.

Eduskunnan pitää olla sivistyneen keskustelun esimerkki myös salin ulkopuolella. Nyt näyttää siltä, että on syntynyt keskustelukulttuuri, jossa on hyväksyttyä halveksua muita ihmisiä. Kansanedustajien ja ministerien vastuulla on kuitenkin ylläpitää ja vahvistaa kansalaisten luottamusta päätöksentekoon. Toisten vähättely, haukkuminen tai herjaaminen vähentää luottamusta demokratiaan.

Me aikuiset olemme myös esikuvana lapsille ja nuorille. Emme voi uskottavasti puhua kiusaamisen ehkäisemistä, jos itse toimimme täysin toisin. Arvostava kohtaaminen on muistettava myös silloin kun olemme eri mieltä. Arvokas vuoropuhelu on muistettava ennenkaikkea silloin kun olemme eri mieltä.

Suomessakin on nähty, mihin vastakkainasettelu voi pahimmillaan johtaa. Sisällissodan haavoja paranneltiin vuosikymmeniä. Henkinen kahtiajakautuminen on jälleen uhka, joka on  pysäytettävä. Mieti sitä ennenkuin twiittaat.