Naisten oikeuksia ajettava rohkeasti

Olin maanantaina A-studiossa keskustelemassa naisten oikeuksista ja lisääntymisterveyteen olennaisesti liittyvästä aborttioikeudesta. Keskustelu tuntui paluulta vuosikymmenten taa.

Vuonna 1995 järjestettiin YK:n naisten asemaa käsittelevä maailmankonferenssi Pekingissä. Olin tuolloin mukana Suomen virallisessa valtuuskunnassa Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana. Pekingissä hyväksyttiin tärkeä toimintaohjelma. Naisten oikeudet kirjattiin ihmisoikeuksiksi ja seksuaalioikeudet naisten oikeuksiksi. Tämä ei tullut itsestään, vaan vaati sinnikästä neuvottelua ja samanmielisten maiden hyvää yhteistyötä. Uutistoimisto Reuters uutisoikin tuolloin, että pienen Suomen valtuuskunta oli aktiivisin ja otti kantaa kaikkeen.

Toimintaohjelman tavoite oli, että naisista tulee täysivaltaisia ja tasavertaisia kaikessa päätöksenteossa ja vaikuttamisessa. Pekingistä alkanut prosessi on laajentunut vuosien aikana ja se on toiminut kantavana ohjenuorana naisten toimintamahdollisuuksien vahvistamiseen kaikilla elämänalueilla kaikissa YK:n jäsenvaltioissa.

Ihmisoikeuksien edistämisessä 1990-luvulla saavuttamamme tulokset ovat kuitenkin edelleen hauraalla pohjalla. Yhdysvaltain presidentti Trump päätti vuonna 2017 lopettaa rahoituksen mm. lisääntymisterveyttä, ehkäisyä ja turvallisia abortteja edistävää työtä tekeviltä järjestöiltä. Tämän seurauksena erityisesti köyhien naisten ja tyttöjen mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluja heikkenivät.

Takapajuinen ajattelu on viime vuosina saanut kasvaa myös Euroopassa.  Pidän ulkoministeri Soinin Suomen ulkopoliittisen linjan vastaisia naisten oikeuksia polkevia kannanottoja äärimmäisen vaarallisina.
On tärkeää, että myös EU pitää tiukasti kiinni sitoumuksistaan naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäjänä. Suomen on toimittava EU.ssa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä vahvasti näiden oikeuksien puolesta.
Pekingin konferenssi osoitti, että yhdessä toimimalla voimme saada aikaan muutoksen, kun uskomme asiaamme ja teemme lujasti töitä asiamme eteen. Tätä työtä on jatkettava edelleen.