Naisten palkkapäivä

Tänään 31.10. on naisten palkkapäivä. Vertauskuvana palkkaeroon sanotaan, että kaikkien Suomen naisten palkanmaksu päättyy, vaikka työt jatkuvat. Marras- ja joulukuu vuokrineen, ruokineen ja muine menoineen tulevat, mutta senttiäkään ei enää tipu.

Näin voidaan sanoa, jos tilastoja sukupuolten välisistä palkkaeroista suhteutetaan vuosittaiseen palkanmaksuun. Lokakuussa naisten vuosipalkka alkaakin olla maksettu, jos sitä on tammikuusta saakka tilitetty samaa euromääräistä tahtia miesten kanssa. Onhan naisen euro on ollut noin 80 senttiä jo kaksikymmentä vuotta.

Miesten ja naisten välisiä palkkaerojen taustalta löytyy tutkimukseen mukaan rakenteellisia tekijöitä. Keskeisintä on, että suomalaiset ammatit ja työurat ovat hyvin sukupuolittuneita. Tämä tarkoittaa kärjistettynä sitä, että naiset ovat pienipalkkaisia hoitajia ja miehet parempituloisia insinöörejä.

Syitä palkkaeroille ovat myös eroavaisuudet miesten ja naisten käyttämien perhevapaiden määrässä.

Ongelmana on myös niin sanottu selittämätön palkkaero joka jää jäljelle, kun edellä mainitut vakioidaan pois. Esimerkiksi nais- ja miesekonomien välinen selittämätön palkkaero on noin 11 prosenttia yksityisellä sektorilla.

Sukupuolten välinen palkkaero on sitkeä epäkohta. Palkkaerojen säilyminen osoittaa, että pehmeät keinot eivät riitä. Tarvitaan myös lainsäädännön tukea.

Itse uskon, että perhevapaiden tasaamisella saadaan tasa-arvokehitystä vietyä pidemmälle aimo harppaus. Isille tulisi kiintiöidä oma osuutensa vanhempainvapaasta, jolloin perheen perustamisiässä olevat naiset ja miehet näyttäytyisivät myös työnantajan silmissä yhtä hyvinä.