Nuorilla on oikeus reiluun starttiin työelämässä

Koronasta johtuva taloudellinen kuoppa on toistaiseksi jäänyt Suomessa varsin matalaksi. Sen sijaa tietyillä alueilla sekä aloilla työvoimapula alkaa pikemminkin olla arkipäivää. Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt monia toimia kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi eri tavoin esimerkiksi lisäämällä koulutusmahdollisuuksia. Tilannetta ei kuitenkaan voida ratkaista yksin hallituksen toimilla.Toivon siis myös työnantajien mietittävän, millaisin keinoin voidaan työvoimapulasta kärsivien alojen houkuttelevuutta parantaa. Tämä on iso kokonaisuus, johon liittyvät niin maksettava palkka, työehdot, työn joustavuus sekä työolot. On hyvin valitettavaa, että julkisuudessa on syksyn aikana ilmennyt laajoja puutteita työoloissa eri aloilla varhaiskasvatuksesta pelastusalan ja palvelualan laajemminkin.

Erityisen huolissani olen nuorten kokemuksista työelämässä. Tiedämme esimerkiksi PAM:n kyselyistä, että alle 25-vuotiaista majoitus- ja ravintola-alan työntekijöistä yli 70% on joko hakenut uutta työpaikkaa tai ainakin suunnitellut sen hakemista. Yli puolet nuorista palvelualan työntekijöistä kokee väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Vielä useampi seksuaalista häirintää. Nuoret ovat joutuneet koronan vaikutuksesta tinkimään elintasostaan ja turvautumaan toimeentulotukeen. Lisäksi työn kuormittavuus on erityisesti koronan aikana lisääntynyt. Määräaikaiset työsuhteet koskettavat erityisesti nuoria työntekijöitä ja voivat lisätä epävarmuuden tunnetta elämässä.

Kaikki reilun työelämän pelisäännöt koskevat yhtä lailla nuoria kuin muitakin työntekijöitä. Nuoret ovat työuriensa alussa aloilla, joilla monesti työskennellään välipysäkkinä matkalla muualle työelämään esimerkiksi opintojen jälkeen. Se, millaiseksi työelämän käytännöt tai työolot näillä aloilla muuttuvat, heijastelevat sitä, miten arvostamme näiden alojen ammattilaisia sekä nuoria työntekijöitä. Työuran alussa soisi jokaisen pääsevän sellaiseen työpaikkaan, jossa työelämän oikeuksiin, velvollisuuskin ja työn sisältöihin saa riittävästi perehdytystä ja tukea.

Olemme Sanna Marinin hallituksessa lisänneet työsuojeluviranomaisten resursseja tällä kaudella ja ammattiliitoissa tehdään erittäin hyvää työtä työolojen parantamiseksi. Esimerkiksi PAM perusti syksyllä Pikalinjan, josta pikaruoka-alan työntekijät saivat tukea ja neuvoja työoloihin. Marraskuun puolivälissä SAK:n johdolla avattiin uusi Työelämän pelisäännöt palvelu, joka tarjoaa nuorille ja maahanmuuttaneille tietoa oikeuksista työelämästä matalalla kynnyksellä. Henkilökohtaisen työehtoneuvonnan lisäksi tietoa on tarjolla monikielisesti verkossa eikä kysyjän tarvitse kuulua ammattiliittoon. Tämä on hyvä ja konkreettinen avun kanava, jota työ- ja elinkeinoministeriö myös tukee.

Kommentit

Jätä kommentti