Perheitä tuettava paremmin

Tuore tutkimus osoittaa, että varhaislapsuudessa koettu köyhyys voi aiheuttaa lapselle vaikeuksia pitkälle tulevaisuuteen. Tutkimuksen mukaan perheen talousongelmat heikentävät kaikkein nuorimmaisten lasten hyvinvointia. 

Mitä nuorempana pikkulapsi oli elänyt köyhyydessä sitä vakavammin se haittasi hänen tulevaisuuden kehitystään. Tutkimuksessa todetaan myös, että vaikutusta pahensi köyhyyden jatkuminen pitkään. 

Toinen tutkimus selvitti, että yli puolet vanhemmista kokee uupumuksen vaikuttaneen perheen lapsimäärään. 

Väsymyksen vuoksi lapsia oli saatu vähemmän, kuin mistä alun perin oli haaveiltu. Tutkija pitää tietoa huolestuttavana sekä perheiden hyvinvoinnin että syntyvyyden näkökulmasta.

Paremmalla perhepolitiikalla voidaan vahvistaa perheiden luottamusta tulevaisuuteen. 

Ei ole kenenkään etu, että työntekijästä puristetaan ”viimeisetkin mehut”.

Työelämän on muututtava perheystävällisiksi. Tästä hyötyvät kaikki, kun työntekijät jaksavat paremmin. 

Perheystävällinen työpaikka joustaa ja antaa konkreettisesti mahdollisuuden yhdistää työn ja perheen. Perheystävällisyys on myös mainio rekrytointivaltti.