Tänään on saamelaisten kansallispäivä

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid!

 Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!  

Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!

Tänään juhlistamme saamelaisten kansallispäivää. Se on melko nuori juhlapäivä, sillä suomalaiseen almanakkaan päivä merkittiin vasta vuonna 2004. Sen historia ulottuu kuitenkin vuoteen 1917, jolloin sovittiin pohjoismaisesta saamelaisyhteistyöstä.

Kävin lokakuussa 2018 vierailuilla saamelaiskäräjillä ja samalla tapasin myös muita saamelaisaktiiveja. Viesti oli heiltä selkeä. Tilanne alkuperäiskansalaisten perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta on heikko.

Tästä kertoo se, että nykyisessä hallitusohjelmassa ei ole lainkaan mainintaa saamelaisten asemasta. Saamelaiset ovat kuitenkin Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Heidän asemansa on Euroopan unioni tunnustanut.

Suomi ei ole myöskään vieläkään ratifioinut saamelaisten oikeuksia vahvistavaa kansainvälistä ILO169-sopimusta. 

Myös YK:n ihmisoikeuskomitea huomautti äskettäin Suomen korkeimman hallinto-oikeuden loukanneen saamelaisten oikeuksia, kun KHO määritteli saamelaiskäräjien tahdon vastaisesti ihmisiä saamelaisiksi ja antoi heille äänioikeuden saamelaiskäräjien vaaleissa. Ihmisoikeuskomitea edellyttää Suomelta raportointia toimista kuuden kuukauden sisällä. Tähän pitää perehtyä huolella.

Tämän lisäksi on paljon arkipäivän ihmisoikeusongelmia. Suurimmat niistä johtuvat siitä, että saamelaisilla ei ole mahdollisuutta käyttää omaa kieltään riittävästi. 

Esimerkiksi saamelaiset tulkkipalvelut ovat täysin olemattomat, tämä koskettaa arjessa varsinkin vanhuksia, joilla ei ole mahdollisuutta saada palveluita omalla äidinkielellään. 

Lisäksi Suomessa on myös 1 800 saamelaislasta vailla minkäänlaista saamenkielistä opetusta.

Yksi merkittävä ongelma lasten arjessa Utsjoen kunnassa on se, että Suomen puolella ei ole lainkaan saamenkielistä koulupsykologia, joka voisi tukea lasten koulunkäyntiä. 

Meidän on toimittava yhdessä sen eteen, että saamelaisten oikeudet toteutuvat täysimääräisesti.