Työelämän tuettava arjessa selviytymistä

HS:n tänään (10.1.2019) julkaiseman gallupin mukaan joustava, mutta turvallinen työelämä olisi avain syntyvyyden nostamiseen Suomessa. 

Olen tästä samaa mieltä. Perheiden arkea ja vanhemmuutta tuetaan parhaiten luomalla perheystävällinen työelämäkulttuuri.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on olennaista. Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä.

Perheystävällisiä käytäntöjä työpaikoilla voivat olla esimerkiksi etätyön ja osa-aikaisen työajan mahdollistaminen, perheystävälliset kokousajat ja -käytännöt, perhevapaille kannustaminen ja sujuvan paluun järjestäminen vapaalta palaavalle.

Niin palveluita kuin työelämää tulee joustavoittaa, jotta vanhempien osallistuminen esim. koulujen vanhempainvartteihin, kasvatus- ja arviointikeskusteluihin ja laajoihin perhekohtaisiin terveystarkastuksiin olisi mahdollista kaikille perheille.

Perheystävällistä on myös se, että esimerkiksi perhevapaat eivät vaikuta työelämässä etenemiseen ja palkkatasoon, vaan kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Perheellisille työaikajoustot ja etätyömahdollisuus edistävät työn ja muun arjen yhteensovittamista. Erityistä huomiota työaikajoustoihin tulisi kiinnittää niissä tilanteissa, joissa lapsi aloittaa perusopetuksen tai siirtyy yläkouluun.

Työelämän on tunnistettava perheiden erilaiset tilanteet. Perhepolitiikan ja työelämän kehittäminen tapahtuvat yhdessä. 

Kaikki on saatava tähän työhön mukaan. Valtio, kunnat, yritykset ja työmarkkinajärjestöt voivat kehittää lapsi- ja perheystävällistä yhteiskuntaa määrätietoisin ja luottamusta rakentavin toimin tukemalla eri tavoin perheiden elämää.