Vastuullinen sote ottaa aikansa

Eduskunnan arvovallan perään kysellään soteuudistuksen osalta. Palataanpa lähtöruutuun. Eduskunta ei ole pysäyttänyt sote-uudistusta. Uudistus on yksikertaisesti niin moniulotteinen ja laaja, että se vaatii ennakoitua enemmän työtunteja. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on työskennellyt koko kevään ajan pidennettyjä kokouksia ja tekee parhaansa hyvän lainsäädännön varmistamiseksi.

Toimittuani vuoden 2015 vaaleista alkaen viime vuoden loppuun saakka sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana ja tämän vuoden alusta eduskunnan varapuhemiehenä tiedän, mistä puhun. Minulla on pitkä kokemus myös johtamisesta virkamiesvalmistelussa.

Soteuudistuksen suurin ongelma on, että hallitus ei ole kyennyt hahmottamaan, kuinka suureen ja syvälliseen muutokseen on ryhdytty. Hallitus ei ole uskonut asiantuntijoiden varoituksen sanoja valmistelun aikana.

Jo pelkkä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden täysi remontti on iso urakka ja vaatii aikaa. Nyt samaan rytäkkään laitetaan maakuntien pystyttäminen, henkilöstösiirrot, tietojärjestelmien rakentaminen, valvonnan uudelleen organisointi, rahoitus, kiinteistöt, työvoimahallinto ja elinvoimapolitiikka. Tämän lisäksi terveyskeskukset ja valtaosa sosiaalipalveluista laitetaan markkinoille avoimeen kilpailuun asiakkaista. Eikä tässäkään ole vielä kaikki, vaan kuntien rooli ja vastuualueet muuttuvat täysin.

Sote-uudistus koskettaa meitä kaikkia. Siksi uudistuksen käsittelyyn pitää varata se aika, jota asiallinen käsittely vaatii. Suuren muutoksen valmistelussa on noudatettava huolellisuutta. Nyt ei ole kyseessä kriisi, jonka vuoksi kiireinen aikataulu olisi perusteltu. Aikataulukiireen taustalla on ollut vahvasti poliittiset syyt.