Vauvaperheisiin kannattaa investoida

Lapsen oikeuksien päivän vietto alkoi jo tänään Hämeenlinnassa Lapsen oikeuksien foorumissa, jossa olin paneelissa keskustelemassa vauvaperheiden tilanteesta.

Varhaislapsuudessa luodaan edellytykset sille, että jokainen pieni lapsi saa kasvaa täyteen mittaansa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tämä on lukuisin tutkimuksin osoitettu. Tutkitun tiedon pitää myös näkyä paremmin päätöksenteossa. Varhaislapsuuteen ja kaikkiin vauvaperheisiin pitää investoida nykyistä paremmin.

Se on vaikuttavaa ja inhimillisesti oikein. 

Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monipuolisia, mutta kuitenkin moni vauvaperhe jää avun ulkopuolelle. 

Palveluiden ulkopuolelle jäävät hyvin helposti äidit, joilla on mielenterveysongelmia. Tämä tosiasia nousi selvästi esiin tämän aamuisessa keskustelussa, jossa paikalla oli myös kokemusasiantuntijana kuntoutunut nuori äiti. 

Vaikuttaa siltä, että tällä hetkellä palvelujärjestelmämme ei takaa siitä, että jokainen saa apua. Niiden ääni ei kuulu, jotka ovat heikoimmilla.

Ensi- ja turvakotien liitossa olemme  kehittäneet Pidä kiinni -hoitojärjestelmän, joka auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista, avopalveluyksiköistä sekä kehittämiskeskuksesta. Tähän toimintaa on osoitettu valtion toimesta määrärahaa ja sen tulokset ovat olleet tutkitusti hienoja.

Minusta nyt on kiireisesti turvattava myös samanlainen vaikuttava hoitojärjestelmä äideille, joilla on mielenterveysongelmia. Avun piiriin pitää päästä jo raskauden aikana.

Vauvan ja vauvaperheen yksilöllisen tuen tarpeen mukaisten palveluiden saaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on lapsen oikeus. 

Lapsiystävällinen yhteiskunta luo hyvän ja vanhemmuutta tukevan ympäristön kaikille erilaisille vauvaperheille. Vauvaperheet tarvitset yksilöllisiä palveluita.

Ennaltaehkäisy on ehdottomasti inhimillisempää lapsen, nuoren ja perheen kannalta. Korjaavat kustannukset ovat aina suurempia ja usein perheiden kannalta vaikeampi vaihtoehto.