Ylivelkaantuneiden aseman parantaminen on työllisyysteko

Suomessa on runsaasti ihmisiä, joilla on halua tehdä töitä, mutta kannusteet eivät ole kunnossa. Yksi iso ryhmä ylivelkaantuneet. Suomessa on luottohäiriömerkintä noin 390 000 yksityishenkilöllä. Velkaantumisen taustalla voi olla monenlaisia syitä ja aina taloudellinen ahdinko ei johdu ainoastaan omasta toiminnasta. Esimerkiksi työttömyys, ero tai sairastuminen voivat ajaa ihmisen yllättäen talousvaikeuksiin. Heille pitää tarjota inhimillistä mahdollisuuksia päästä elämään kiinni ja työ on yksi parhaista keinoista.

Marinin hallitus on tehnyt lukuisia toimia, joilla ylivelkaantuneiden asemaa on parannettu. Joulukuun vaihteessa astui voimaan muutos luottotietorekisteriin. Jatkossa luottohäiriömerkintä poistuu kuukauden päästä siitä, kun velka on maksettu pois ja luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksusta. Aiemmin merkintä seurasi velkansa maksanutta ihmistä vuosia ja aiheutti lukuisia hankaluuksia arjessa, kuten esimerkiksi vaikeuksia saada vuokra-asunto tai avata puhelinliittymä. Tekemämme muutos poistaa 18 000 ihmiseltä luottohäiriömerkinnän.

Myös muita toimia on tehty vastikään. Pienituloisille ylivelkaantuneille annetaan kolme vapaakuukautta nykyisen kahden kuukauden sijaan vuoden 2023 toukokuusta alkaen. Vapaakuukauden aikana kaikki ansaitut tulot jäävät ihmisen omaan käyttöön. Työn vastaanottaminen vaatii usein työntekijältä taloudellisia satsauksia esimerkiksi työmatkojen järjestämistä varten. Lisääntyvät vapaakuudet myös rohkaisevat ihmisiä työelämään.

Tammikuun alussa velallisen suojaosuutta korotetaan ensi vuodeksi takuueläkkeen tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ylivelkaantuneelle jää rahaa käyttöön 226 euroa enemmän kuin aiemmin. Kyseessä on vuoden kokeilu, jota pitää seurata tarkasti. Uskon sen lisäävän kannusteita työllistyä. Toivon kokeilun päätyvän pysyväksi ratkaisuksi.

Ylivelkaantumisen kierteeseen joutuneita ihmisiä pitää auttaa. Yksittäinen virhe ei saa leimata ihmistä ja eristää häntä yhteiskunnasta. Nyt tehdyt päätökset ovat inhimillisiä ja parantavat heikossa asemassa olevia. Lisäksi ne mahdollistavat pääsemään kiinni arkeen ja työelämään, jossa osaajista on pulaa. Siitä hyötyy koko yhteiskunta.

Kommentit

Jätä kommentti