Yrityksien on kannettava vastuuta ihmisoikeuksista ja ympäristöstä

Syntymäpäiväni alkoi keskustelemalla aamiaistilaisuudessani yritysvastuusteemasta kansanedustaja Lauri Ihalaisen, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartialan ja rauhanvälittäjä Hussein al-Taeen kanssa. Kävi selväksi, että ihmisoikeuksista ei voi vaieta politiikassa eikä bisneksessä.

Yritysvastuu liittyy yhtä lailla kansainvälisiin kriiseihin kuin vanhusten hoivaan Suomessa. Valtioiden tehtävä on suojella ihmisoikeuksia sääntelyllä. Yrityksillä ja kansalaisilla on velvollisuus kunnioittaa ihmisten oikeutta hyvään elämään.

Yritysmaailman on muutettava toimintatapojaan niin, etteivät ne tue ihmisistä piittaamatonta menoa sen paremmin kotimaassa kuin maailmallakaan.
Talouselämä on tässä ytimessä, eikä se voi väistää vastuutaan siitä, miten yhteiskuntamme pärjää ja mihin suuntaan se kehittyy.

Kysymys ei ole pelkästään lyhyen tähtäimen taloudellisesta menestymisestä, vaan loppujen lopuksi ilmastonmuutoksesta ja ihmiskunnan selviytymisestä.

Valtioiden päättäjien on oltava rohkeita ja rakennettava sellainen toimintaympäristö, ettei kukaan saa markkinoilla kilpailuetua ihmisoikeuksia polkemalla.

Julkiset hankinnat puhuttavat. Suomessa lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden huomioon ottamisen hankinnoissa. Palvelun tilaajalla on aina myös oma vastuunsa lopputuloksesta. Ei myytävänä -kansalaisaloite on eduskunnassa käsittelyssä. Sen myötä on saatava lainsäädäntö tiukemmaksi.

On oikeutettua kysyä, tulisiko yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä kehittää edelleen niin, että siinä otetaan kantaa yhteisen vastuullisuuden ensisijaisuuteen voiton tavoittelun ohella. Yritysvastuulakia ajava kampanja on hyvä askel myös tähän suuntaan. Nykyinen vapaehtoinen vastuullisuus ei selvästikään riitä.

Kansainvälisesti ja erityisesti Euroopan Unionissa Suomi voi olla yritysvastuuteemassa kärkijoukoissa.

EU:n alkuperäinen taloudellisen yhteistyön tavoite oli turvata rauha Euroopan alueella. Tämä tarve ei ole kadonnut minnekään, päinvastoin. Vihaan perustuvien populististen voimien esiinmarssi ja bisnesjättien uudenlainen ylivoima yli demokraattisten päätäntäprosessien uhkaavat hyvinvointiamme.

Yritykset koostuvat ihmisistä, joilla on lapsia kasvatettavina, vanhuksia hoivattavina ja jotka haluavat jatkossakin nauttia elämästään, puhtaasta luonnosta, sekä osallistua yhteiskunnan pyörittämiseen.

Yhteisö, joka arvostaa kaikkia jäseniään ja jossa tuetaan toista, on menestyvä yhteisö. Tämä pätee niin työelämään, yrityksiin kuin yhteiskuntaan kokonaisuudessaan.

Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.