Blogi

Puhe Huoltovarmuuskeskuksen 30-vuotisjuhlaseminaarissa

Hyvät juhlaseminaarin osallistujat, Olen iloinen saadessani avata tämän Huoltovarmuuskeskuksen juhlaseminaarin! Huoltovarmuuskeskus on nyt 30-vuotias, mutta Suomen huoltovarmuusjärjestelmällä on sitäkin pidemmät, jopa vuosisadan mittaiset perinteet. Huoltovarmuusmallimme on toimiva ja kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuinen. Se on myös perustaltaan aikaansaava ja joustava. Huoltovarmuusjärjestelmämme toimivuutta…

Ylivelkaantuneiden aseman parantaminen on työllisyysteko

Suomessa on runsaasti ihmisiä, joilla on halua tehdä töitä, mutta kannusteet eivät ole kunnossa. Yksi iso ryhmä ylivelkaantuneet. Suomessa on luottohäiriömerkintä noin 390 000 yksityishenkilöllä. Velkaantumisen taustalla voi olla monenlaisia syitä ja aina taloudellinen ahdinko ei johdu ainoastaan omasta toiminnasta.…

Elinikäisestä oppimisesta huolehtiminen on kasvun ja työllisyyden edellytys

Muuttuvassa työelämässä ja kiihtyvässä globaalissa kilpailussa kansakuntamme osaamisesta huolehtiminen on keskeinen osa Suomen työllisyyspolitiikkaa. Jotta pärjäämme pienenä maana ja kykenemme ylläpitämään laajaa universaalia hyvinvointivaltiota, meidän on kannettava vastuuta väestömme osaamisesta ja sen jatkuvasta uudistamisesta. Meillä on paljon aloja ja ammatteja,…

Työvoimapulaan tarvitaan asennemuutosta

Suomea haastaa nyt valtava työvoimapula. Vaikka maassamme on myös työttömiä työnhakijoita, työsuhteita on jäänyt syntymättä. Tämä on kestämätöntä. Mikään taho ei voi yksin ratkaista kohtaanto-ongelmaa. Siihen tarvitaan julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin panosta ja asennemuutosta. Haastan osaajapulan kanssa kamppailevia yrityksiä…

Puhe Turun Eurooppa-foorumissa 24.8.2022

Hyvät kuulijat! Tervetuloa Turkuun! Kiitokset alivaltiosihteeri Elina Pylkkäselle ja Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen Anders Blomille ja Samuli Laineelle mielenkiintoisista avauspuheenvuoroista. Jos joskus on mahdollista sanoa, että olemme Suomen tulevaisuuden avainkysymysten äärellä, niin tässä tilaisuudessa se todellakin pätee. Omassa puheenvuorossani arvioin…

Sosiaalinen hyvinvointi on taloudellisen menestymisen edellytys

Vieraillessani viime viikolla OECD:n työministerikokouksessa puhuimme työministerikollegoiden kanssa siitä, kuinka työmarkkinoista rakennetaan entistä kestävämpiä ja vihreämpiä koronakriisin mullistusten jälkeen. Havaitsin, että talouskeskustelun sävyissä oli tapahtunut tervetullut muutos: sosiaalipolitiikka on tullut voimakkaasti talouspolitiikan rinnalle. Enää ei ajatella, että sosiaalinen hyvinvointi ja…

Helsinkiä pitää kehittää tasapainoisesti

Jokaisella tulee olla mahdollisuus päivittää ja uudistaa osaamistaan

Työn ja osaamisen kohtalonyhteys ei ole mikään uusi asia. Meillä on paljon aloja ja ammatteja, jotka mullistuvat vihreän siirtymän ja digitalisoitumisen myötä. Tuotanto ja tuotteet muuttuvat, liiketoimintalogiikka muuttuu ja osaaminen vaatii päivittämistä oli koulutustausta sitten ammatti- tai korkeakoulusta. Tätä tarkoitetaan…

Vappupuhe 30.4. 2022 Käpylän wappuaatossa

Hyvät ystävät, rakkaat toverit, arvoisa presidentti Halonen, Olen todella iloinen, että saan työministerinä olla kanssanne juhlistamassa vapun aattoa, työn ja työväen juhlaa. Kun seuraavan kerran vietämme vappua, on eduskuntavaalit pidetty. Kun vaaleihin on alle vuosi aikaa, on hyvä kääntää katse…

Hallitus vahvistaa vaihtelevalla työajalla työskentelevien asemaa

Kun SDP:n johtama hallitus aloitti työskentelynsä, yksi tärkeä tavoite oli parantaa vaihtelevalla työajalla työskentelevien asemaan ja taklata nollatuntisopimusten väärinkäyttöä. Vaikka esimerkiksi opiskelijat hyötyvät nollatuntisopimuksilla työskentelemisen suomasta vapaudesta, luovat ne myös kohtuutonta huolta silloin, kun nollatuntisopimuksella pitäisi turvata oma ja ehkä…