Blogi

Koulutuksella toivoa tulevaisuuteen

Nyt valmistuvat nuoret haluavat opiskelemaan ja heille on turvattava siihen sujuva väylä. Meillä ei ole varaa hukata nuoria korkeakoulujen porteille odottelemaan sisäänpääsyä. Nuorten on päästävä opiskelemaan ja väylästä on tehtävä entistä sujuvampi. Tavoite nostaa koulutustasoa on välttämätön ja siksi yliopistoihin…

Puheeni Kansanopistojen Rehtoripäivillä

Puhuin tänään Kansanopistojen rehtoripäiville sivistystyön tulevaisuudesta. Aihe on tärkeä, koska Suomen menestyminen riippuu sivistyksestä ja osaamisesta myös tulevina vuosina. Lue koko puheeni alta. Arvoisat kuulijat, On hienoa saada olla tänään puhumassa teille sivistystyön tulevaisuudesta. Vapaalla sivistystyöllä on tärkeä rooli suomalaisessa…

Työmarkkinakaaoksen ratkaisu vaatii sopimista ja neuvotteluja

Toimiessani työministerinä Marinin hallituksessa saimme vietyä eteenpäin monia, isoja uudistuksia ja työllisyys nousi ennätyslukemiin. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että hallituskauden aikana kohdattiin suuria yhteiskuntaamme mullistaneita kriisejä, joista piti huolehtia samaan aikaan. Voin kokemuksesta sanoa, että työmarkkinajärjestöt pystyvät kyllä neuvottelemaan ja…

EU:n yritysvastuudirektiivin aika on nyt

Päätös EU:n yritysvastuudirektiivistä on viime metreillä. Ministerineuvosto on äänestämässä direktiivin kohtalosta tällä viikolla. Eduskunta joutuu vielä tätä ennen määrittämään uudelleen Suomen kannan direktiiviin, sillä Orpon hallitus on päättänyt muuttaa Suomen asemoitumista.  Marinin hallituksessa vastasin yritysvastuun edistämisestä niin kansallisella kuin EU-tasolla.…

Reiluja työmarkkinoita rakennetaan myös EU:ssa

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on aina ollut kyky sopia – niin työmarkkinoilla kuin työmarkkinaosapuolten ja hallituksen kolmikantaisessa yhteistyössä. Viime vuosien kriiseissäkin olemme tehneet hyvää kolmikantaista yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kesken. Epävarmassa maailmassa keskinäinen luottamus ja sopimusyhteiskunta luovat edellytyksiä reagoida muutoksiin ja haasteisiin. Siksi…

Suomen on jatkossakin oltava EU:ssa aktiivinen tiimipelaaja

Suomi on menestyvä ja verrattain hyvinvoiva maa, mutta kestävää ja oikeudenmukaista tulevaisuutta ei voi rakentaa yksin. Ratkaisuja koko maailmaa koskettaviin globaaleihin haasteisiin pitää etsiä yhteistyössä muiden maiden kanssa. Suomen läheisin ja tärkein yhteistyöverkosto sekä taloudellinen ja poliittinen viitekehys on Euroopan…

Työ rakentaa hyvinvointia ja kestävää taloutta

SDP antoi tänään vastaukset hallitustunnustelijalle. Työelämän kehittäminen ja työllisyyden edistäminen ovat keskeisiä kysymyksiä tulevalla hallituskaudella. Työllisyysasteen nostamiseksi on tärkeää huolehtia jo tehtyjen työllisyystoimien toimeenpanosta ja toimintaedellytyksistä Työelämän uudistusten valmisteleminen yhteistyössä työmarkkinaosapuolien kanssa on SDP:lle tärkeä lähtökohta. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on…

Kulttuuri on hyvän elämän ehto

Kulttuuri- ja taideala on vaatinut valtion kulttuuribudjetin nostamista prosenttiin valtion menoista koronaa edeltävästä 0,8 prosentin tasosta. Tämä on kohtuullinen vaatimus ja sosialidemokraatit ovat siihen yhtyneet. Tavoite on realistisesti saavutettavissa tekemällä osasta koronan jälkeen tehdyistä kulttuurialan tukitoimenpiteistä pysyvä osa valtion menoja,…

Tarvitsemme oikeudenmukaista vihreää siirtymää

Eduskuntavaalikeskusteluun on noussut teemaksi, tuleeko vihreä energiasiirtymä ja hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä liian kalliiksi suomalaisille ja pitäisikö Suomen olla ylipäänsä mukana energiasiirtymässä. Minulle henkilökohtaisesti kysymys on harvinaisen selvä. llmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suuria haasteita, joihin on löydettävä vastauksia nopeasti,…

Potilasturvallisuutta –ei palvelujen leikkaamista

Ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen panostaminen on tärkeä investointi tulevaisuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi, että Suomessa kuluu yli miljardi euroa vuodessa terveydenhuollossa syntyneiden haittojen korjaamiseen,