Tuulan tarina

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja valtiotieteen maisteri. Asun Itä-Helsingissä ja minulla on kaksi aikuista lasta. Sairaanhoitajaksi valmistuttuani opiskelin työn ja perheen ohessa valtiotieteen maisteriksi. Nuorena sairaanhoitajana näkemäni ihmiskohtalot ja epätasa-arvo saivat minut lähtemään mukaan politiikkaan. Yhteiskuntatieteen opinnot avasivat ymmärtämään yhteiskunnan rakenteelliset vinoumat, jotka ovat estäneet tasa-arvon toteutumista.  Ajattelussani yhdistyy teoria ja käytäntö. Sosialidemokratian toiminta tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta on  minulle tärkeää. Sdp puolueena toimii ja hakee oikeudenmukaisia ratkaisuja ihmisten arjen ongelmiin.

Näissä vaaleissa minulle tärkeintä on arjen turvallisuus ja kestävä ympäristö. Jokaiselle on varmistettava toimivat terveyspalvelut ja ihmisarvoinen ikääntyminen. Lapsille on turvattava korkeatasoinen päivähoito

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja valtiotieteen maisteri. Asun itä-Helsingissä ja minulla on kaksi aikuista lasta. Sairaanhoitajaksi valmistuttuani opiskelin työn ja perheen ohessa valtiotieteen maisteriksi. Nuorena sairaanhoitajana näkemäni ihmiskohtalot ja epätasa-arvo saivat minut lähtemään mukaan politiikkaan. Yhteiskuntatieteen opinnot avasivat ymmärtämään yhteiskunnan rakenteelliset vinoumat, jotka ovat estäneet tasa-arvon toteutumista.  Sosialidemokratian arvot tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta ovat minulle tärkeitä. Sdp puolueena toimii ja hakee oikeudenmukaisia ratkaisuja ihmisten arjen ongelmiin.

Näissä vaaleissa minulle tärkeintä on arjen turvallisuus ja kestävä ympäristö. Jokaiselle on varmistettava toimivat terveyspalvelut ja ihmisarvoinen ikääntyminen. Lapsille on turvattava korkeatasoinen päivähoito ja koulutus. Koulutuksen laatua on parannettava varmistamalla henkilöstön saatavuus.

Työelämän reiluja pelisääntöjä ja työhyvinvointia on edelleen kehitettävä.

Tarvitsemme konkreettisia tekoja, joilla parannetaan osatyökykyisten mahdollisuutta osallistua työelämään ja mahdollistetaan ikääntyneiden työntekijöiden jaksaminen viikoittaisen työajan lyhentämisen kautta.

Sote-henkilöstön työoloja on korjattava ja koulujen oppiminen on laitettava kuntoon.

Minulle on tärkeää myös kansainvälinen yhteistyö ja se, että Suomi on osa demokraattisten maiden yhteisöä, puolustamassa Ukrainaa ja rakentamassa parempaa tulevaisuutta siellä, missä luonnonkatastrofit ja konfliktit ovat vieneet ihmisiltä kyvyn auttaa itseään. Sisäänpäin käpertymällä emme menesty. Tarvitsemme tänne myös ulkomaista työvoimaa vastaamaan työvoimapulaan.

Toiminta kansalaisjärjestöissä on ollut aina lähellä sydäntäni. Olen toiminut syöpään sairastuneiden lasten Sylvan sekä Ensi-ja turvakotien liiton puheenjohtajana sekä YK-liiton varapuheenjohtajana.

Tieni on vienyt kansanedustajaksi, opetusministeriksi, sosiaali- ja terveysministeriksi, eduskunnan varapuhemieheksi ja viimeisimpänä työministeriksi.

Haluan jatkaa työtä ihmisten asioiden ajajana, kansanedustajana.

Lupaan olla vahvasti sinun puolellasi.

Mottoni on sairaanhoitaja -äidiltäni saatu opetus: ”Niin vaikeata tilannetta ei ole, etteikö jotain voisi tehdä.”

uan jatkaa työtä ihmisten asioiden ajajana, kansanedustajana.

Lupaan olla vahvasti sinun puolellasi.

Mottoni on aina ollut vaikeita aikoja nähneeltä äidiltäni saatu opetus: ”Niin vaikeata tilannetta ei ole, etteikö jotain voisi tehdä.”

Tuula Haataisen CV