Tuulan teemat 2023

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, joten minulle on tärkeää, että jokaiselle varmistetaan toimivat terveyspalvelut ja ihmisarvoinen ikääntyminen. Ajoissa ja ihmistä kunnioittaen. Hyvää hoitoa ei ole ilman hyvinvoivaa ja riittävää henkilöstöä. Hoitajamitoituksesta ja hoitotakuusta on päätetty, nyt ne on toteutettava.

Työministerinä haluan ensi vaalikaudellakin meidän parantavan erilaisten ihmisen mahdollisuutta osallistua työmarkkinoille. Se on ainoa tapa nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin ja turvata hyvinvointivaltion kestävyys. Suomeen on päästävä töihin myös ulkomailta.

Asun Itä-Helsingissä. Tunnen sen kodikseni ja minulle tärkeää on arjen turvallisuus ja kestävä ympäristö. Rahoitus nuorten palveluihin, koulutukseen ja asuntotuotantoon on turvattava. Kaikilla lapsilla on oltava oikeus varhaiskasvatukseen. Investointeja joukkoliikenteeseen on edelleen lisättävä. Luontokadon torjunta alkaa kotiovelta. Suomi tarvitsee ensi vaalikaudella luontolain, joka kannustaa maanomistajia luonnonsuojeluun ja vahvistamaan kasvi- ja eläinlajiston monimuotoisuutta puistoissa, asuinalueilla, pelloilla ja talousmetsissä.

Palkalla on tultava toimeen, myös Helsingissä. Suomalaisten ostovoima on turvattava ja huolehdittava siitä, että vihreä siirtymä toteutetaan oikeudenmukaisesti. Puhtaaseen kotimaiseen energiaan siirtyminen tarkoittaa pieni- ja keskipalkkaisille selvää säästöä, kun toimet tehdään oikein ja ihmisiä tuetaan investoinneissa. Suomeen syntyy työtä ja vaurautta, kun suojelemme luontoa ja tuotamme maailmanmarkkinoille tuotteita ja teknologiaa, jotka auttavat muitakin vihreässä siirtymässä.

Kärkiteemat pähkinänkuoressa:

Laadukas hoito kaikille

  • Hoitotakuu toimintaan – Lääkäriin on päästävä viikossa
  • Henkilöstön työolot kuntoon – Ammattilaisten voitava vaikuttaa työhönsä.

Tekoja turvallisen lapsuuden ja nuoruuden puolesta

  • Laadukas varhaiskasvatus ja koulu luo turvaa – Henkilöstövaje ratkaistava
  • Työvoimapula torjuttava – Lisää koulutuspaikkoja Helsinkiin

Ilmastonmuutosta ja luontokatoa torjuttava

  • Puhtaan sähkön, vihreän vedyn ja energiansäästön investointeja edistettävä oikeudenmukaisesti
  • Suomi tarvitsee luontolain: lisää monimuotoisuutta myös puistoihin ja talousmetsiin

Asumisen kustannukset alas

  • Palkalla on tultava toimeen, myös Helsingissä
  • Lisää kohtuuhintaista asuntorakentamista

Hyvä työ kuuluu kaikille

  • Oikea palkka oikeasta työstä – Laajennetaan Työkanava oy:n toimintaa
  • Työelämän tasa-arvossa on vielä tehtävää – Palkkaeroja kavennettava