Reilu työelämä ottaa työntekijät mukaan

Reilu työelämä ottaa huomioon työntekijän ihmisenä. Se mahdollistaa työntekijän henkilökohtaisen oppimisen, mahdollisuuden vuoropuheluun myös vaikeissa asioissa ja osallisuuden päätöksenteossa.

Reilu työelämä perustuu tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Reilu työ on turvallista tehdä ja siitä saa riittävän korvauksen. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n mukaan kunnon työ on myös tuottavaa työtä.

Suomalainen työelämä on täynnä saavutuksia. Olemme olleet etulinjassa mm. tasa-arvon ja yhteistoiminnan kehittämisessä. Työlainsäädäntömme on tuonut turvaa ja terveyttä työntekijälle. 

Työnantajalle työehtosopimusjärjestelmämme on mahdollistanut laajat joustot. Vastoin monia luuloja työntekijä joustaa meillä usein enemmän kuin kollegansa muualla. Työmoraali on yleisesti kova.

Vaikka Suomessa työlainsäädäntö onkin viime vuosina ottanut takapakkia, niin uskon silti siihen, että ymmärrämme laajalti hyvän työelämän merkityksen myös työn tuottavuudelle. Halpatyömaana emme menesty. Alustatalous tai pienyrittäjyys eivät ratkaise ongelmia, elleivät ne lisää yhteiskunnassamme sosiaalista turvallisuutta. Osaaminen ja innovaatiot lisääntyvät vain, jos saamme kaikkien kyvyt käyttöön.

Olennaista on osata johtaa työtä kunnioittaen työntekijää ja hänen toiveitaan, yhteistyössä ilman vastakkainasettelua.